's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Vergelijken we deze foto van de kerk met pastorie van omstreeks 1905 met afbeelding 16, dan zien we dat de voorgevel van de pastorie reeds is veranderd. Onder andere zijn de spitsbogen boven de ramen verdwenen. Later is de pastorie nog uitgebreid, waarbij de ruimte tussen de kerk en de pastorie is volgebouwd, zodat er toen twee topgevels naast elkaar stonden. Rondom de torenspits zijn de omamenten nog aanwezig; deze zijn tijdens het pastoraat van pastoor Hellegers (1908-1913) verwijderd.

20. Het interieur van de katholieke kerk, eveneens rond 1905. Rechts achter de communiebank staat pastoor H. Stoopman. Toen liep de communiebank nog over de volle breedte van het koor door. Pastoor A. Schellart heeft later recht voor het middenpad een doorgang 1aten maken. Rond 1930 zijn de beschilderingen van de muren en gewe1ven veranderd. Bij de 1aatste restauratie van de kerk, in 1970, is het gehe1e interieur wit geschilderd,terwij1 ook de indeling van het koor is gewijzigd.

Gezicbt op de R. K. Kerk '8 tieerenhoek.

21. De kerk met pastorie, gezien uit het zuidoosten. Links is de serre met het theekoepeltje te zien, rechts de sacristie. Deze foto dateert van dezelfde tijd als de vorige twee afbeeldingen.

Oroete uit 's HEERE. HOEK

22. Hier zien we de Molendijk rond 1910. De vrouw voor het huis uiterst rechts is Jane Raas. Daarnaast staat Pau Polf1iet, schoenmaker en winkelier in levensmiddelen, voor zijn woning. Op de achtergrond zijn enkele rijtuigen te zien; deze bepaalden toen, met de fietsen, het beeld van het verkeer. Onderlangs de dijk liep toen nog geen weg; er was aileen een voetpad aanwezig dat met koolsintels was verhard.

23. De meisjesschool met de kerk omstreeks 1910. Op deze foto zijn de boogramen van het schoolgebouw al veranderd; aan het lichtgek1eurde metselwerk is te zien dat dit nog niet lang geleden is gebeurd. Ook aan de kerk is men aan het werk, zie de man met de ladders op het dak. Achter de drie rechter ramen van het schoolgebouw werd de bewaarschool gehouden, waarvoor men van de gemeente een jaarlijkse subsidie van f. 100,kreeg. De meisjesschool is in 1926 verhuisd naar een nieuw gebouw, dat thans aan de Deken Tomaslaan staat.

Greet .nt S H:::?R.:: "aCE""

24. Een foto van de Dorpsstraat uit dezelfde tijd als beide voorgaande afbeeldingen. Opvallend is dat, hoewel alle tuintjes op de dijk erg klein zijn, er toeh overal bomen in zijn geplant. In het huisje aan de Singeldijk, reeht tegenover de Dorpsstraat, woonden Janetje en Janna Bos, die de kost verdienden met het opdoen van mutsen. Het huisje had sleehts de breedte van een raam en een deur en het is in 1928 bij de winkel van Speller getrokken. In het huis reehts emaast, op de hoek van de Molendijk, woonde Jan Engelbert.

25. De leerlingen van de openbare lagere school in 1911 met links meester Pols, hoofd der school, en rechts mevrouw van 't Westeinde, handwerklerares. Meester Pols is tot 1915 hoofd van de school geweest en hij werd toen opgevo1gd door A. Soot. Het schoo1gebouw was aan de noordzijde van de hervormde kerk vastgebouwd. Na het gereedkomen van de nieuwe school in de Werrilaan werd het oude gebouw aan de hervormde gemeente verkocht voor f. 400,-. Op deze foto tellen we nog vierendertig 1eerlingen; in 1919 was het aantal reeds gedaald tot drieentwintig,

26. Dit is het cafe "De Laatste Zucht" in de Werrilaan, rond 1915, met de bewoners ervoor. In het midden staan de herbergier Lau de J onge en zijn vrouw Cath. de Koning. In 1920 werd het cafe overgenomen door P.F. Schreurs (links op de foto) die het op zijn beurt, in 1928, overdeed aan J. Verbeem. Voor dit cafe was, aIs voorvele andere, aileen "verlof' verleend voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken. Wie een "vergunning" had mocht ook sterke drank schenken. Voor 's-Heerenhoek waren toen echter maar zes "vergunningen"beschikbaar .

Kuiper dyk 'sHEERENHOEK

27. Deze foto dateert van omstreeks 1915 en is dus van 1atere datum dan afbeelding 8, wat ook te zien is aan de verandering van het hoekraam in de bakkerij van H. van 't Westeinde. Links is de zade1makerij van Ko Clarijs. Een van zijn zoons staat in de deuropening. Aan de muur zijn de haken te zien voor het ophangen van de garelen en ander paardetuig. Rechts is het zogenaamde "pak'uus" met daarnaast, achter de openstaande deur, de zadelmakerij van Paree die nog steeds als zodanig bestaat.

28. De oostzijde van de Molendijk, eveneens omstreeks 1915. Rechts zien we het huis van de bovenmeester, toen meester Adriaanse. Als we deze foto vergelijken met afbeelding 10, dan zien we dat de zoider van het huis is veranderd door verhoging van de voorgevel. In deze vorm is het huis gebleven tot het in 1965 is afgebroken. De stenen trap tegen de Molendijk, recht voor de kerkdreef, is nog niet aanwezig. Aannemer E. Engelbert heeft die trap in opdracht van het gemeentebestuur in 1918 gemetseld. Kosten: f. 365,-.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek