's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GRINDWEG NAAR OVEZANDE, 'S HEERENHOEK

39. De Werrilaan omstreeks 1920, gezien naar het dorp. Rechts staat het huis van A. Pieterse; daarnaast zien we de hoge bomen die in het weiland stonden, dat zich van hier tot de Kuipersdijk uitstrekte, de zogenaamde boomweide. Rechts van de weg was een apart voetpad, van de rijweg gescheiden door houten paaltjes. (Het meisje rechts staat bij zo'n paaltje.) Deze aparte voetpaden kwamen toen algemeen voor.

SINGELDIJK MET GEMEENTEHUIS, 'S HEEREN HOEK

40. Ook deze foto dateert van rond 1920. Rechts is het gemeentehuis te zien met daaraan vastgebouwd de woning van de gemeenteveldwachter. Links onderaan de dijk is de slagerij van Toon van Zunderen. De twee meisjes rechts, vooraan op de foto, zijn Leune Engelbert en Miene Knopjes (rechts). Voor het maken van deze foto was er, als steeds, genoeg publieke belangstelling.

ZEVEN H U IZENSTRAAT. 'S HEEREN HOEK

..., I

.'

41. De naam Zevenhuizenstraat leeft voort in de nog wel gebruikte naam "Zeven koten" Thans heet deze straat Benedenstraat. Ret huis in het midden werd bewoond door J ozias en Maria Smit, die hiervoor in de plaats in 1929 een nieuw huis lie ten bouwen. Ret huis helemaal links op de dijk werd bewoond door Bart Dronkers. De bomen op de dijk zijn in het begin van de jaren twintig gerooid. Links op de voorgrond staan weer de vaste vriendinnen Leune Engelbert (links) en Miene Knopjes.

DORPSTRAAT. 'S HEEREN HOEK

42. Onder de goot van het tweede huis vanaf rechts staat te lezen HORLOGES KLOKKEN WEKKERS BAROMETERS. Hier woonde Marien Maas. Links hiernaast woonde meester J.M.J. Joosse en daar weer naast was het cafe van Kees Geus. In de bakkerij, waar nu P. Rijk woont, woonde toen bakker Dronkers, later bakker Van der Slikke. De vrouw die met haar trekmuts op in het tuinhekje staat is Geerte de Jonge, beter bekend als Geerte van Stal. De meisjes vooraan zijn van links naar rechts: J. de Jonge, M. Wagenaar, C. van Bremen en M. Bos.

43. De zusters franciscanessen voor hun klooster, naast de kerk, in 1922. Zittend van links naar rechts: zuster Benedicta, moeder overste, zuster Marie Antoine en zuster Ernestina. Staand: onbekend, zuster Josina, zuster Reguberta, zuster Albertine en zuster Leontine.

0- Zu'd Beveland [Ze etand]

44. De mo1en van 's-Heerenhoek omstreeks 1920, gezien vanuit het noorden. Deze gesloten standerdmo1en stond boven op de Molendijk, net buiten het dorp. In 1937 is de mo1en na bliksemins1ag afgebrand. Op de bekende kaart van Hattinga uit 1753 staat op deze1fde p1aats al een mo1en aangegeven, zodat de mo1en waarschijnlijk al erg oud was. De personen op de foto zijn: Bastiaan van de Made, herbergier, met een dochtertje, en Petro Grim-Magnus aan de kruiwagen.

45. Tijdens een zware storm in 1922 waaide een van de roeden van de molen eraf. Deze foto geeft een beeld van de schade. Bij die storm werden ook veel andere gebouwen op het dorp beschadigd.

46. Op deze foto staat een aantalleerlingen van de meisjes- en bewaarsehool in 1925. Op de bovenste rij zijn dat, van links naar reehts: D. Hoondert, D. van Gessele, M. Adriaanse, D. Engelbert, A. Uitterhoeve en C. Moison. Tweede rij: M. Huige, A. Uitterhoeve, N. Lippens, J. Faas, J. van Gessele en C. van Gessele Jdr. Derde rij: C. van Gessele Hdr., C. van Gessele Cdr., M. Moison, W. Franse, P. Ars en A. Engelbert. Vierde rij: A. Moison, J. Joosse, J. van 't Westeinde, M. Moison en M. de Jonge. Voorste rij: C. van Gessele, J. Lippens, M. van Gessele, E. Raas, M. van 't Westeinde, J. Limonard en S. Limonard.

47. Een groepje spelende sehoolmeisjes, eveneens in 192 5 gefotografeerd. Het zijn van links naar reehts: C. Grimminek ( op de rug gezien), C. Janse, A. Martens, M. Verdonk, A. Franse, S. Nagelkerke, C. van 't Westeinde, M. Rijk, D. Engelbert, P. Knopjes en J. Huige.

48. Het bekende cafe annex logement van P. van Eykeren rond 1920. Ook dit cafe had slechts "verlof" voor de verkoop van zwakalcoholische dranken. Degenen die in 1920 "vergunning" had den voor de verkoop van sterke drank waren: B. van de Made, C. Westdijk, L.C. Geus, de weduwe A. van den BuIck, C. Verdonk en J.A. Clarijs.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek