's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Hier een kijkje in de Dorpsstraat anna 1920. Links, met de grote f1es boven de deur, is de winkel van Nelis van Casteren die ook een fabriekje van kraalkoord had. Dit kraa1koord werd door de vrouwen in klederdracht gebruikt voor het rijgen van de bloedkoralen en de gitten. Naast Van Casteren woonde loodgieter Thomas de Hond, die tevens gemeentelijk lantaarnopsteker was. Verderop zien we de cafes van achtereenvolgens Nagelkerke, Van Eykeren en Van den Bulck. Nagelkerke heeft het cafe in 1920 van I.A. Clarijs gekocht.

SO. De Werrilaan in 1920 met de toen pas gereedgekomen bebouwing. Rechts woonde Jan van Eykeren, die het huis in 1919 liet bouwen door A.J. Rijk te Heinkenszand. Het huis ernaast is voor J. de Baar-Goense gebouwd door A. Janse te Nisse, eveneens in 1919. Verderop woondende dokter, de burgemeester en het hoofd van de openbare lagere school. Deze 1aatste woonde naast het schoo1gebouw waarin later de lagere landbouwschool was gevestigd, Nu is dit gebouw in gebruik als mode-atelier.

51. De Mo1endijk, eveneens in 1920 gefotografeerd. Links woonde de schilder Leen Uitterhoeve. Deze woning met werkp1aats is later vervangen door de woningen waar nu de kappers Rentmeester wonen. De bomen rechts aan de dijk zijn in de winter van 1930/31 gerooid,

52. Dit is het bierhuis annex logement van schilder Piet de Hond aan de Kuipersdijk. De kastelein staat, temidden van zijn familie en een schare belangstellenden, in hemdsmouwen voor zijn zaak. Rechts naast hem staat zijn vrouw, Stoffelina Franse, met een kind op de arm. De vrouw daarnaast is Nel de Hond. Piet de Hond hie1d dit cafe van 1916 tot 1922. Daarvoor was Jan Huige er kaste1ein en van 1922 tot 1925 Guust Bordui, Daarna heeft Lau Westdorp er vele jaren gewoond. Nu is er het cafe van G. Nagelkerke gevestigd.

Zuid-Bevelarid . Zeeland Ter ug Y!l>1 den ak ker .

53. Op deze afbeelding zien we A. Remijn terugkomen van het land. Hij staat op een veldslee, die veel werd gebruikt voor het vervoer van landbouwwerktuigen zoals ploeg, eg, enzovoort. De onderkant was beslagen met ijzers, zodat de slee gemakkelijk en licht over de to en alom aanwezige zandwegen gleed.

Zuid-Beveland. Zeeland. Aan den arbeid .

54. Hier zien we Janna (links) en Magd. Remijn aan de karnton. Het maken van de boerenboter ging als volgt: De verse melk werd ontroomd en de room werd ongeveer een week weggezet tot ze verzuurd was. De verzuurde room werd in de karnton (op de voorgrond) ongeveer een uur goed gekarnd met een stamper. De klonten boter die dan ontstonden werden in de bak op de kleine ton, de zogenaamde .Jielte", met een houten lepel zolang "gebouwd", tot er zuivere boter overbleef. Deze werd dan gezouten, in roilen van een pond afgewogen en van een eigen merk voorzien.

55. De oudercommissie van de openbare lagere school met het gemeentebestuur in 1924. Op de achtergrond (links) staat L. Smit. Staande zien we de oudercommissie. Van links naar rechts: P. de Kunder, W. Westerweele, C. Fraanje (voorzitter), H. van 't Veer en J. van Liere. Zit tend van links naar rechts: H. van 't Westeinde (gemeenteontvanger en lid van de "commissie tot wering van het schoolverzuim"), J.B. Werri (wethouder), A. Smit (hoofd der school), C.F.A.M. van Horsigh (burgemeester) en A. Menheere (wethouder).

'5 HEERE/'IHOEK

Burgemeester Thiemansweg

56. Zo zag de Burgemeester Timansweg er omstreeks 1923 uit. In het huis helemaal reehts, waarvan nog juist een gedeelte van een raam is te zien, woonde Jan Westerweele op de hoek van de Molendijk. Daarnaast, met een raam en een deur, is het huisje van de gezusters Bos. Verder naar links staan aehtereenvolgens: het huis van P. Speller, het gemeentehuis en de veldwaehterswoning. De twee meisjes reehts zijn Tannetje Westeweele (links) en Marie Rentmeester. Bij het paaltje, vooraan in het midden van de foto, hield de bestrating op.

57. Op deze foto van de kerk met pastorie is de uitbreiding en vernieuwing van de voorgevel van de pastorie duidelijk te zien. In deze toestand is de pastorie gebleven tot de afbraak in 1961. Voor de pastorie strekte zich de siertuin tot aan de dijk uit. Deze tuin is nu als plantsoen in gebruik.

's HEEREIYHOEf<

R. f<. f<elk

58. De Molendijk met links het cafe van Kees Verdonk, die hier van 1914 tot 1949 heeft gewoond. In het ornament boven de deur staat het woord "afspanning". De vrouwen voor het cafe zijn Kaatje van de Plasse (links) en Job Beulens. Bij de in 1917 uitgevoerde verbouwing is er rechts, naast de toegangsdeur, een raam bijgemaakt; vergelijk hiervoor afbeelding 3. Tot 1918, toen zich in 's-Heerenhoek een arts vestigde, hield dokter Van Iwaarden uit 's-Heer Arendskerke in dit cafe spreekuur voor de inwoners van het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek