's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hier zien we het onderwijzend personeel van de katholieke jongensschool. Van links naar rechts zijn dat: J.M.J. Joosse, L.J. Favejee (hoofd der school), C.F.J. Verhaar en W.A. Limonard.

60. De Kuipersdijk rond 1923. Het huis reehts werd bewoond door Leendert Smit, de sehoenmaker. Het werd indertijd gebouwd door de to en als aannemers opererende gebroeders Chamuleau. Later zijn deze respeetievelijk koster en organist van de katholieke kerk geworden. Links naast Smit was de winkel in manufaeturen en levensmiddelen van Pier de Jonge,

61. De Werrilaan, genoemd naar Bernhard Werri die lange tijd gemeenteraadslid en wethouder is geweest. Achter de boom links staat de openbare lagere school die in 1915 is gebouwd. Het tweede huis vanaf rechts is in 1921 gebouwd voor H.J. Beuger, commies van's rijks belastingen te Heinkenszand. Op het boerderijtje ernaast woonde, ook toen al, Arjaan Pieterse.

62. Dit is het zuidelijk dee1 van de Kuipersdijk met reehts de he1aas verdwenen lindeboom. Verderop 1angs de dijk zijn de born en, die in 1920 nog aanwezig waren (zie afbee1ding 41), gerooid en door nieuwe vervangen. De vrouw links op de foto is Sara de Jonge-Engelbert,

-:-""""

- - -"

63. De Dorpsstraat, of in de vo1ksmond "onder an't durp", omstreeks 1923. Links op de hoek staat de smidse met het woonhuis van Marien B1ok. Zijn buurman, Nelis van Casteren, kijkt net even over de onderdeur de straat op. Op deze straat werd indertijd ook veemarkt gehouden, waartoe een gedeelte ervan met touwen werd afgescheiden.

64. De "Vincentiusvereniging" in 1927. Op de foto staan van links naar rechts, staand:

Pier Spelier, bakker; Arjaan de Jonge, smid; Leen Uitterhoeve, schilder; Hubrecht Vermue, landbouwer; Toon van Zunderen, slager en Albrecht Menheere, winkelier. Zittend: Jan Rijk, winkelier; Ko Clarijs, zadelmaker; Jaap Remijn, molenaar en Ko Pieterse, landbouwer.

65. Blijkens het opschrift op het schoo1bord (links) is dit de Singer Knip-, Naai- en Borduurcursus in 1929. Deze cursus werd door Singer georganiseerd, waarbij uiteraard werd getracht om aan de deelneemsters een naaimachine te verkopen. Het 1eslokaal was het cafe van Guust Borduf in de Dorpsstraat. De vrouwen in klederdracht zijn van links naar rechts: M. Smits-de Jonge, J. Borduf-Nagelkerke, D. van 't Veer-Leys, A. Brand-Lous en M. Werri.

Molendijk s'Heerenhoek .

66. Ret huis links op deze foto staat op de hoek van de Burgemeester Timansweg en het werd bewoond door Jan Westerweele die een winkel in manufacturen had. Rond 1930 is deze woning verbouwd waarbij een gedeelte van de begane grond werd weggelaten, zodat de, nog aanwezige, schuine uitzichthoek voor het verkeer ontstond.

Interieur R. K. Kerk, s'Heerenhoek.

67. Deze foto van het kerkinterieur dateert, evenals de vorige afbeelding, van 1925. Elektrische verlichting is nog niet aanwezig; aan de pilaren hangen nog de oude lampen. Ook zijn aIle heiligenbeelden nog aanwezig. Ret altaar en het koor zijn voor een uitvaartof requiemmis bekleed met de rouwbekleding die pastoor Schellart nog heeft gekocht. De tweede keer dat deze bekleding werd gebruikt was bij zijn begrafenis.

Dorp straat met Pastorie N. H. Kerk, s'Heer enhoek ,

68. De hervormde pastorie, of wel het domineeshuis zoals men meestal zegt. De drie poserende vrouwen zijn van links naar rechts: Maria Smit-de Regt, haar dochter Coba Smit en Ka van Bremen-de Koning. De foto dateert van 1925. Op het einde van de straat, bij garage Van den Bulck, staan enkele auto's; het beeld van het verkeer is in die tijd al aan het veranderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek