's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoofd traat met R.K. Kerk, .s'Heerenhoek.

69. Op deze foto van de Kuipersdijk staat links het schuurtje van de woning van Jozias Smit; een gedeelte van de muren staat er nu nog steeds. In het midden zien we de woning van Sjef van Waardenburg die met een hondekar kaas uitleurde in de omgeving, Als oud-zeeman had hij het nooit over rechts en links, maar steeds over stuurboord en bakboord. Zo mende hij zijn honden. Rond de boompjes rechts aan de dijk zijn braamtakken gewikkeld om de jeugd te weren en schade door knagend vee te voorkomen. Ook deze foto is van 1925.

Werrylaan, s'Heerenhoek .

70. De Werrilaan, gezien naar het dorp. In het huis reehts woonde toen J.B. Werri, Reehts van de weg staat op het bord een maximum snelheid aangegeven van twintig kilometer per uur. Deze verkeersmaatregel uit 1924 gold niet alleen voor motorrijtuigen maar ook voor rijwielen. Op de aehtergrond is de Kuipersdijk te zien. Ret transformatorhuisje van de P.Z.E.M., dat op deze foto nog ontbreekt, is in 1930 gebouwd.

71. Een foto uit het begin van de jaren dertig van de toenmaals jaarlijks terugkerende kindsheidoptocht; een evenement dat van heinde en verre publiek trok. In het midden op de achtergrond staat pastoor Vink, terwiji links daarvan een groepje "zouaven" staat. Dit was bij de jongens steeds een begeerde rol vanwege het geweertje dat mocht worden gedragen en waarmee met propjes kon worden geschoten.

72. Op deze foto van de Burgemeester Timansweg zien we reehts de smederij van A. de Jonge, thans maehinefabriek J. de Jonge b.v. In het tweede huis vanaf reehts, op de hoek van de Julianastraat, woonde Willem de Jonge. Dit huis is in 1939 verbouwd tot twee woningen, waarbij de gevels zijn gepleisterd en het hekje voor het huis is verdwenen. De weg onderlangs de dijk is op deze foto nog niet verhard; dit is pas in 1940 gebeurd. Ook deze foto is in het begin van de jaren dertig genom en.

73. Een aardig kiekje van de omgeving van de Kerkdreef. Links op de dijk zien we juist de koster, A.F. Chamuleau, huiswaarts keren na gedane arbeid in de kerk. In de tweede woning vanaf links (met gebroken kap) woonde Lau Stokx die een handel dreef in aardewerk en aanverwante artikelen. Deze woning is in 1921 gebouwd.

74. Het begin van de Molendijk (en niet de Hoofdstraat) in dezelfde tijd als de voorgaande afbeeldingen, Aan de linkerkant woonden van links naar rechts: Kees de Jonge, mejuffrouw Engelbert, die daar ook het postkantoor hield, Pier Rentmeester en Albrecht Menheere. Rechts aan de dijk woonden achtereenvolgens Ko van den BuIck, Fons de Moor en Jan Westerweele, die net voor zijn deur een pijpje staat te roken.

75. Het eerste elftal, met de leiders, van de voetbalvereniging "De Patrijzen" in 1934. Van links naar rechts zijn dat, achteraan: A. van den Buick, P. Paree, H. Joosse, P. de Jonge, L. Peeters, W.J.W. de Goede, W.J. Raas, J. Peeters en D. Geijs. In het midden: C. de Jonge, A. van Bremen en W. Joosse. Vooraan: M. Paree, L. van't Westeinde en J. de Joage, Het eerste echte voetbalveld waarover de vereniging kon beschikken lag tussen de meisjesschool en het oude kerkhof, op de plaats waar nu het nieuwe gedeelte van het kerkhof ligt.

76. De bewoners van de Burgemeester Timansweg in 1935 bij de door hen aangebrachte straatversiering ter gelegenheid van het priesterfeest van pater Van Zunderen. Van links naar rechts zien we: C. Paree, M. Knopjes, J. Knopjes-Vermeulen, W.J.W. de Goede, J. Clarijs-Rijk, J. Clarijs, J. Moison-Verdonk, J. de Jonge, M. de Jonge-de Jong, D. van den Dries, A. Fraanje-de Maker, M. Verrnue-Boonman, C. Vermue, J. Engelbert-Bal, C. Engelbert, M. de Jonge-Vermue, A. van den Dries-Martens, A. de Jonge, M. Paree-de Jonge, G. Moison, M. Spelier-Huige, G. Franse, M. Nijsten, E. Spelier en C. Fraanje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek