's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Tot 1915 was de openbare lagere school gevestigd in het schoolgebouw achter de hervormde kerk (zie daarvoor ook afbeelding 10). In hetzelfde jaar werd een nieuw schoolgebouw in de Werrilaan in gebruik genomen en ging het hoofd van de school, me ester Pols, met pensioen. Hier zien we een beeld van zijn afscheid in het oude schoolgebouw. Vanaf links zitten: de schoolopziener K. Brants, burgemeester J.G.P. Timans, meester Nicolaas Pols en zijn vrouw H.T. Pols-Vermeulen, mejuffrouw Gonda Timans, "onderwijzeres in de nuttige handwerken" en dochter van de burgemeester, en de wethouders Charles Petrus Serrarens en Jacobus Martens. Naast veldwachter M. Knopjes staat dominee J.H. Buinink. Links achteraan staat Jan Westerweele, die in die tijd een belangrijke rol in de Hervormde Gemeente vervulde.

20. Dit is het huis van burgemeester J.G .P. Timans omstreeks 1900. Zijn huisnummer staat er uitdrukkelijk op: A 148. Het huis was eerder eigendom van Laurus Aalbregtse Rijk , boer op de Groene Hofstede en burgemeester van 's-Heerenhoek van 4 juni 1851 tot zijn dood op 25 juni 1859. Zijn weduwe, Maria Menheere , overleed op 21 april 1887. Haar erfgenamen verkochten op 22 december 1887 in het openbaar een aantal bezittingen, waaronder dit huis. Timans, die huurder van het huis was, kocht het toen. Hij bleef er wonen tot zijn dood in 1918. Nadien werd de linker helft van het huis verkocht. In het rechter deel bleven enkele dochters van hem nag tientallen jaren wonen.

21. Van 1892 tot zijn dood op 11 april 1918 was Johannes Gerardus Petrus Timans, in 1842 geboren te Goes, burgemeester van 's-Heerenhoek. Voordat hij tot burgemeester werd benoemd was hij hier al gemeentesecretaris. Ook in Ovezande bekleedde hij die functie. Burgemeester Timans huwde in 1878 met Pieternella Hoondert. Op de foto, die van ongeveer 1900 dateert en die genomen is voor het huis dat op de vorige afbeelding staat, staan hun vier dochters. Vanaf links zijn dat: Doortje, Marie, Cor en Gonda, geboren in respect ievelijk 1894, 1883, 1888 en 1889.

22. Dominee Buinink staat hier onder de pergola in de pastorietuin. Johan Hendrik Buinink werd in 1886 in Brummen in Gelderland geboren en kwam in 1913 hier in zijn eerste gerneente. In 1922 vertrok hij naar Meppel. Rechts op de foto staat Nicolaas Pols, die van 1884 tot 1915 hoofd van de openbare school was. Links naast de pergola staat Pieter Wondergem, die de pastorietuin onderhield. De naam van de vrouw helemaal links is niet bekend. Het gebouwtje rechts naast de pastorie was de consistorie, gebouwd in 1886 en afgebroken na de bouw van een nieuwe consistorie achter de kerk in 1929.

23. Dit zijn enkele leden van de familie Van der Meulen, in 1915 gefotografeerd voor hun boerderij aan de huidige Heinkenszandseweg. Vanaf links zijn dat: Anna van der Meulen, ongehuwd gebleven; Abraham van der Meulen, later boer op Westhof in de Zuid-Kraayert te Nieuwdorp: Johanna van der Meulen, later gehuwd met Willem Slaakweg te 's-Heerenhoek ; Cornelia Nijsse met haar man Machiel van der Meulen; en Wilhelmina van der Meulen. ongehuwd gebleven. Machiel van der Meulen overleed in 1916, waarna Abraham nog ruirn tien jaar thuis bleef. Na het huwelijk van Abraham kwam Jan Tolhoek , die getrouwd was met Cornelia van der Meulen , eerst als bedrijfsleider en later als eigenaar op de boerderij. Daarna heeft Machiel Slaakweg, kleinzoon van Machiel van der Meulen , de boerderij tot 1981 als eigenaar geexploiteerd.

?,{-;>[" ".1. 1, . "~~p 's:-IEE < ? :.-1UEK

?.

--

.-e- _

....... -"

24. Een mooi beeld van de Molendijk met links de herberg van Bastiaan de Jonge. Zoals in de inleiding al is aangegeven waren het vaak de herbergiers die evenementen organiseerden. Daarbij hoorde ook het bevorderen van de handboogschutterij. In 1903 kreeg Bastiaan de Jonge van het gemeentebestuur toestemming om een ,.vogelsteng" te plaatsen op het weiland naast de kerk, waar nu de Jeugdhoeve staat. In die tijd was er nog maar een schutterssocieteit op het dorp , narnclij k "Concordia", die een voortzetting was van het veel oudere schuttersgilde "Sint Sebastiaan". Op 1 april 1906 werd de societe it "Eensgezindheid" opgericht. Later zijn daar nog de societciten "VI OS" (Vooruitgang Is Ons Streven) en "Vrije Schutters" bijgekomen.

25. Rond 1915lieten vier onderwijzers van de jongcnsschool zich deftig portretteren. Vanaf links zijn dat: 1.M. loosen, L.C. Adriaanse , onbekend en W.A. Limonard. Jacobus Martinus loosen werd in 188:1 te Bergen op Zoom geboren. Voor hij trouwde met Magdalena van 't Westeinde uit 's-Heercnhock , was hi] op verschillende adressen in de kost. Laurentius Cornelis Adriaanse , in 1865 te 's-Heercnhoek geborcn, was hct hoofd van de school. Hij was gehuwd met Anna Maria Appels uit Zierikzee. Wilhelmus August Limonard, geboren te Vlissingen in 1885, huwde in 1916 met Adriana van "t Westeinde , zuster van de vrouw van meester Joosen. Ook hij was voordien op verschillende plaatsen in de kost, onder andere in de herbcrg van Adriaan van den Buick. Daar was ecn soort societeit gevcstigd, de zogenoemde "bolhoedenclub". Vandaar.

26. Vee 1 toto's van vroegere bewoners van 's-Heerenhoek zijn gemaakt door de plaatselijke fotograaf Marinus Grimminck. We zien hier zijn zelfportret met een blijkbaar door hemzelf geschilderd gezicht op de Grote Kerk van Veere. Marinus liep met krukken, wat hem de bijnaam Merien Krikke bezorgde. Hij werd in 1866 in de gemeente 's-Heer Arendskerke geboren en vestigde zich in 1894 in 's-Heerenhoek. Aanvankelijk stond hij als kleermaker in het bcvolkingsregister. later als tapper en herbergier. Het beroep fotograaf werd niet vermeld; toch was hij dat al nog voor hij naar 's-Heerenhoek kwam, want toen vroeg hij vergunning voor het bouwen van een "Photographie tent" bij de door hem te betrekken woning, het latere cafe van Willem Westdorp, op het huidige ad res Molendijk 54. In 1931 verhuisde Marien Grirnrninck naar Lewedorp.

27. Op Zuid-Beveland bestaat een duidelij k verschil tussen de klederdracht van de rooms-katholieke en de protestantse vrouwen; het verschil in de kleding van de mannen is maar klein. Vooral in de vrouwenmuts komt het verschil tot uiting. De protestantse muts is zeer breed en ovaal van vorm, de katholieke smaller en rechthoekig. Omdat het aantal protestantse inwoners van 's-Heerenhoek vrij gering was, zijn er ook weinig fOlO'S van inwoners in de protestantse dracht. Hier zien we de trouwfoto uit 1919 van Jan Tolhoek en Cornelia van der Meulen in die dracht. Jan Tolhoek werd geboren te Wolphaartsdijk in 1881, zijn vrouw in 1878 te Driewegen. Zij woonden op de boerderij van afbeelding 23.

28. "Welkom den jongen Priester" staat op het bord boven de poort op de kerkdreef. Het is niet bekend voor welke "priesterzoon" uit de parochie dit eerbetoon is bedoeld. Gelet op de leeftijd van enkele jongens op de foto , moet die gemaaktzijn omstreeks 1918. Vooral in de eerste helft van deze eeuw kozen veel jongens en meisjes uit de parochie voor een geestelijk of religieus leven. Onder hen waren velen die naar de .unissielandcn" gingen, waar zij vaak tot op hoge leeftijd werkzaam bleven. Priesterfeesten werden altijd zeer uitgebreid gevierd. Daarbij was steeds de hele parochie betrokken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek