's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Een bevestiging van wat bij de voorgaande foto is vermeld over de veelvuldige keuze voor een geestelijk of religieus leven, kan aan de hand van deze foto worden aangetoond. Hierop staat de hoogste klas van de jongensschool rond 1922. Van de 46 jongens die staan afgebeeld, zijn er niet minder dan zeven pater geworden! Op de bovenste rij zijn dat, vanaflinks de nummers 2 Toon Martens, 3 Kees Rentmeester en 5 Hubrecht van Zunderen. Op de twecde rij van boven, vanaf meester Adriaanse nummer 6 Lau Rijk (in licht overhemd). Op de derde rij nummer 6 Adriaan Visser. Op de vierde rij de nummers 8 Andre Uitterhoeve en 10 zijn broer Janus Uitterhoeve.

30. Op deze Ioto , circa 1922 gemaakt door E. Jacobs, fotograaf te Rotterdam, staan aile kinderen van de openbare lagere school aan de Werrilaan. Op de achterste rij zijn dat, vanaf links: Jaantje de Kunder , Ne Brand, Geertje van Dalen, Vina Srnit , Kee Versluis en Tannie Westerweele. Tweede rij: Keetje van Liere , Toos WesterweeJe, Jaantje van de Velde , Maarje van Liere , Nellie Srnit, Francien Srnit , Ida van 't Veer en juffrouw Van der Weele uit Middelhurg. Derde rij: WilJem van Liere Keeszoon, Jan Spruit , Dies de Kunder , Jan Westerweele , Jo van 't Veer, Keetje Slaakwcg, Pietje de Kunder, onhekend, Willem van Liere Jac.zoon en Bram Smit. Voorste rij: meester Srnit met zijn dochter Junltje op schoot , Johannes Brand, Bram Fraanje , Ko Westerweele , Ko van Liere , Dirk van Liere en Lau Wirtz.

31. In 1923 werd het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina gevierd met onder andere een optocht. Dit groepje beeldt de Koningin uit met twee hofdames aan haar zijde. Links staat Suze van 't Westeinde (beter bekend als Suze Koopman). later gehuwd met de slager Joost van Zunderen. als hofdame. De Koningin in het midden is Magdalena de Vos-de Jonge. Daarnaast staat Kaatje Visser, die later met Jan Martens huwde , als hofdame. Rechts als koetsier staat Ko Boonman, die schoenmaker was in de Zevenkoten. Aan zijn beroep had hij de bijnaam Ko Pik te danken.

32. Jacobus Antonius Clarijs, in 1865 te 's-Heerenhoek geboren, woonde in een herberg in de huidige Heercnstraat , her latere cafe van Gerard Nagelkerke. Daarnaast had hij echter ook een rijtuighandel, die gevestigd was in het pand waar nu de schoenwinkel van Jan Paree is (Molendijk 1). Voor reclamedoeleinden Iiet hij fotokaarten maken waarop zijn bedrijf was afgebeeld. Aan de achterkant staat de volgende tekst: J.A. CLARIJS - 's-Heerenhoek, Voorstraat A No. /5. Zadelmaker en rijtuighandel. Specialiteit in Utrechtsche wagentjes, omnibussen, brikken, tilbury's, enz . - Luxe en gewone tuigen. Met Ie prijzen bekroond op verschillende landbouwtentoonsteilingen.

· J. A. Clarijs Rijtuighandel '8 Heerenhoek

33. Hier staan de produkten van de rijtuigbouwer en zijn personeel voor de werkplaats opgesteld. In het huis ernaast had de moeder van Jacob Clarijs, Anna Bastiaansen, een winkel. In 1913 vertrok zij naar Ovezande. Nadat Jacob Clarijs zijn herberg had verkocht ging hij in het huis Molendijk 8 wonen. Door de opkomende motorisering van het verkeer is de rijtuighandel geen lang leven beschoren geweest: de boeren staptcn al sne! overop motor of auto als ze een nieuw vervoermidde! nodig hadden. Ecn zoon van Clarijs heeft nog wei tot na de Tweede Wereldoorlog de zadclmakerij voortgezet.

34. Ook vroeger dronken de mannen graag een biertje op ecn tetras, zoals hier voor het cafe van Gerard Nagelkerke in de Dorpsstraat. Thans is dit bar Walk-Inn. Omstreeks 1920 kocht Nagelkerke het cafe van Jacob Clarijs. Later kwam Guust Bordui, schoonzoon van Nagelkerke, achter de tap. Het tweede pand vanaf links was het cafe annex logement van Pieter van Eykeren. Het derde cafe op een rij werd uitgebaat door Adriaan van den Buick. In 's-Heerenhock zijn altijd al veel herbergen, bierhuizen en cafes geweest. Op het eind van de vorige eeuw waren er niet minder dan vijftien van dergelijke gclegenhedcn op een totale bevolking van nag geen duizend zielen!

35. Toen meester A. Smit in 1924 afscheid nam als hoofd van de openbare lagere school werd deze foto gemaakt. Vanaf links zitten: Dina van 't Veer-Leys, Anna Brand-Lous, Maatje van Dalen-Brand, Neeltje Brand-de Jonge, Julia Srnit-Laban (de vrouw van meester Smit), meester Adriaan Srnit , de onderwijzeres juffrouw Van der Weele , Adriana Smit-de Kok en Cornelia Wirtz-Stefes, Staand: Willem Westerweele , Kees Fraanje, Hendrik van 't Veer, Jan Spruit, Pieter Brand, Pieter de Kunder jr., Leendert Srnit , Kees van Liere, Pieter de Kunder sr., Kees Brand en Ko van Liere.

36. Kerkuitgang op een zondagmorgen omstreeks 1925. Opvallend is het grote aantal vrouwen dat nog in klederdracht is. Toch is al in die tijd een vermindering van de klederdracht te constateren. De mannen gingen daarbij voorop. Talrijke factoren hebben het verdwijnen van de klederdracht in de hand gewerkt. Vooral van be lang waren het opheffen van het isolement van het platteland, het onpraktische van de klederdracht bij het werk, de dure aanschafvan kleding en sieraden voor de vaak talrijke kinderen en aandrang van de jongeren zelf om de ouderwetse dracht door moderne burgerkleren te vervangen, Mornenteel zijn nog achttien vrouwen in 's-Heerenhoek in klederdracht. De mannendracht is met het overlijden van de laatste drager, Jeroen Vette, in 1978 uit het dorp verdwenen.

37. De dreigende teloorgang van de kJederdrachten deed de belangstelling ervoor toenemen. Talloos zijn dan ook de ansichtkaarten die de klederdracht als onderwerp hebben. Door een juiste datering kunnen de ontwikkelingen in de dracht nauwkeurig gevolgd worden. Op deze kaart staan de drie jongste kinderen van Leendert Martens en Janna Koens afgebeeld. Zij woonden op de boerderij aan de Driedijk. Vanaf links zijn dat: Kaatje , Jan en Piet, geboren in respectievelijk 1915, 1911 en 1913. Zij hebben hun zondagse kleren aan met "groot goud en zilver" en blinkend gepoetste schoenen. Kaatje draagt boven de hoofdstukken nog de koperen bollen, die kort nadien aJ in onbruik zijn geraakt. De kanten bovenmuts die bij de zondagse dracht hoort, heeft ze echter niet op.

Zuid-Beveland. Zeeland. Een vroo lijk drietal.

38. De jaarlijks terugkerende kindheidsoptocht was tot jaren na de oorlog een groot evenement waarnaar talrijke bezoekers, ook van buiten het dorp. kwamen kijken. Op deze foto uit 1927 zien we het opstellen van een deel van de stoet, bij de ingang van het klooster en de bewaarschool. De kleinere jongens hadden de taak met vlaggetjes te zwaaien, de meisjes met pluimen. De meisjes links zijn Keetje Vermue en Jobje de Winter. Vanaf rechts staan de volgende jongens gereed: Jan Lucas Luyckx, Jan Werri , Bertus Limonard en Rinus Westdorp. lets links van het midden (met een medaille aan een lint) staat Lau Geus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek