's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Deze foto van de Molendijk is genomen in 1953. Links zien we de winkels van de schoenmaker Paul Polfliet en van de kruidenier Jaap Westdorp. De winkel van Westdorp was aangesloten bij de HaKaorganisatie; de eigenaar noemde men om die reden dan ook altijd Jaap HaKa. Rechts is de winkel van Gre Soeters-de lange. Zij was de uitgever van een aantal ansichtkaarten van 's-Heerenhoek , waaronder dezc kaart en de twee volgende. Naast haarwinkel staat het lage huisje van Kees Boonrnan, tuinman op de pastorie en voor de oorlog tevens koetsier van de pastoor.

70. De Stooflaan in 1953. Rechts staat het huis van Jan Martens, handelaar in kunstmest. Diens vader, Jacobus Martens, speelde voor de oorlog enkele decennia een rol in het plaatselijk bestuur. Uit de kunstrnesthandel heeft zich het tegenwoordige schoonmaak- en servicebedrijf voor scheepvaart en industrie ontwikkeld. Helemaallinks in de verte staat de boerderij "Landmanslust", toen bewoond door Ko Vermue, nu door een van zijn zoons. In het laatste huis rechts woonde Piet Raas, die vanaf de jaren twintig een vooraanstaande plaats in de lokale politiek innam en zeer veel jaren raadslid en wethouder van 's-Heerenhoek is geweest.

71. De derde foto van deze serie is een afbeeldingvan de Werrilaan in 1953. Op foto's uit die tijd valteen auto nog op. Hier staat er een bij het huis van huisarts W.H.C.C.J. Lucas Luyckx. Het huis links werd bewoond door J .A. Duyvestein, hoofd van de lagere landbouwschool. Die school was gevestigd in de voormalige openbare school. Het schoolgebouw stond links van het huis van meester Duyvestein. In het tweede huis woonde burgemeester C.F.A.M. van Horsigh, daarnaast genoemde dokter Lucas Luyckx. Verderop woonden toen Leuntje de Baar, Adriaan Bal en Mina Werri.

72. Op deze ansichtkaart uit 1953 is duidelijk de kerkdreef te zien zoals die tot de nieuwe straataanleg in 1959 is geweest. De kerkdreef werd tevens als schoolplein voor de jongensschool gebruikt. Het gedeelte school plein tussen de bestrating van de dreef en het schoolgebouw was onverhard en daarom uitstekend geschikt om er verschillende spelen te beoefenen, zoals het knikkerspel "dopskute" en het spel .Jandverovcrtjc" dat met zakmessen werd gespeeld. Tijdens het speelkwartier wandelden de onderwijzers met zijn allen over de kerkdreef en langs de pastorie heen en weer.

73. De Burgemeester Timansweg in 1950. De foto geeft een mooi beeld van de rust die ook toen nog alom op het dorp heerste. De huizen vanaf rechts zijn: het woonhuis van de familie Van den Buick, de bakkerij van Eduard Spelier, her gemeentehuis, de politiewoning, het huis met erachter het garagebedrijf annex fietsenmakerswerkplaats van Kees Paree (voor het huis staat een Essobenzinepomp), het huis met timmermanswerkplaats van Jan Engelbert en het kruidenierswinkeltje van Magdalena van Zunderen. Links op de straat, voor de winkel met werkplaats van Paul Parce , staat een Miele wasmachine met houten kuip en aangcdrevcn wringer, toen het toppunt van gemak voor de huisvrouw.

74. Dit beeld had men rond 1950 als men komend vanuit de Werrilaan naar hetdorp ging. Over de oprit kwam men dan op de Hoofdstraat, de huidige Kuipersdijk. Het huisje helemaal links, dat maar voor de helft te zien is, werd bewoond door Kees en Bet van Bremen. In het huis met gebroken kap ernaast woonde de weduwe van Leendert Smit. Het huisje met het houten schuurtje ervoor midden op de foto was het winkeltje van Kaatje Visser, die getrouwd was met Jan Martens. Het huis rechts, met aangebouwde garage, werd bewoond door Adriana Westdorp.

75. Links staat de rooms-katholieke jongensschool met ervoor het huis van de .Jrovenmeester". toen L.J. Favejee. Tijdens de oorlog was het huis gevorderd door de bezetter. Huis en school zijn in 1965 afgebroken. Uit de toren roofden de Duitsers in 1943 de twee klokken. De kleine klok werd in 1620 gegoten door de bekende Middelburgse klokkengieter Michael Burgerhuys en woog 120 kg. De diameter is 59 em. Na de oorlog is deze klok weer teruggekeerd. De grote klok., genaamd Sint Willibrordus, woog 725 kg. en had een diameter van 104 em. Deze klok was bij de bouw van de kerk in 1874 geschonken door Adriana Marinusse Hoondert en is nooit teruggekomen. In 1950 is daarvoor in de plaats gegoten de klok "Adriana", met een gewieht van 1027 kg en een diameter van 112 em. Het is de zwaarste luidklok in de gemeente Borsele.

76. Ingang van het zusterklooster en de kleuterschool aan de noordzijde van de kerk. Het he Ie complex is in 1963 afgebroken. Al direct na het gereedkomen van de kerk in 1874 ging pastoor Wennen aan de slag om een aparte zusterschool voor rneisjes en een bewaarschool te stichten, Tot die tijd zaten de meisjes op de in 1854 gebouwde school die voor de kerk stond. School en klooster werden naar een ontwerp van de architect P. Soffers uit Breda in 1875 gebouwd door de aannemer C. Simons uit Zevenbergen voor de som van.f 17.500.-. Nadat in 1926 een nieuwe meisjesschool werd gebouwd, werd in een deel van de oude school een verenigingslokaal ingericht. De aanbouw tegen de kerk rechts op de foto is het in 1928 gebouwde ovengebouw voor de kerkverwarming, die in de strenge winter van 1929 al direct goed van pas kwam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek