Artikel niet aanwezig

Het artikel dat u wilt bekijken is niet aanwezig.

Fragmenten uit het boek ''

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

groot. Wei 700! Broeders waren er veel minder. Het klooster stond in hoog aanzien: in 1481 logeerde er Maria van Bourgondie samen met haar driejarig zoontje, de latere Philips de Schone (1478-1506). In 1629 werd het klooster genaast. De zusters mochten er blijven wonen totdat de laatste gestorven was. In 1692 werd het in gedeelten verkocht. In 1910 waren van het klooster nog over het poorthuis, het huis van de Mater en het zogenaamde Pando Het poorthuis geraakte zo tot verval dat men het afbrak en verving door een imitatie. Het Materhuis, een zeer boeiend geval, is begin 1942 door vandalen gesloopt om aan brandhout te komen! Het enige dat overbleef is de pilaster. Hij berust in het Noord-Brabants Museum. En het Pand? Nog in de dertiger jaren werd de ene zijde door alleenstaande oude mannen, de andere door alleenstaande vrouwen bewoond. Het was er kraakhelder. De brede witte gang met grote plavuizen droeg nog een kloosterlijke sfeer. De kamertjes waren pront en netjes. Er was een binnenp1aatsje dat herinnerde aan het begijnhof in Lier of Amsterdam.

73

Lamberdina van Rooi- Pennings haaJde rond 1925 de huur op bij de Pand-bewoners. Deze betaalden 60 cent per week, waarvoor zij ook nog jaarlijks een mud kolen en aardappelen kregen, of brood. Ook voor slager Huiskes, die in de Poort 35 pandjes bezat, haalde zij de huur op: f 1,38 per week. Op de foto de trouwe ziel met haar snuifdoos en getooid met het zogenaamde Bossche rnutske van de oudere volksvrouwen. Helaas is ook het Pand, het allerlaatste gebouw van het rijke klooster, zeer in verval geraakt, al staat het op de Monumentenlijst.

--

"i:'-

J( ./~1. Ken ngin ';)1 nelmina

en 3. x. J( ?r'ns .7(edr,k

te s-.7(er1egenboscn /7 'h, tlln. ;'11,1

z

Tijdens het bezoek aan de stad in 1904 bezocht het koninklijk echtpaar het gebouw van de IIlustere Lieve Vrouwe Broederschap. Deze godsdienstige vereniging bestond reeds geruime tijd toen zij in 13 18 kerkelijke goedkeuring verwierf. Tot 1483 was zij gevestigd in de tegenwoordige Sacramentskapel van de basiliek St.-Jan. In ditjaar vestigde zij zich in het huis "De Pauw", later "Lieve Vrouwe Poort" in de Hinthamerstraat. Haar tegenwoordige gebouw dateert van 1847 (architect J. H. Laffertee). De Broederschap bestaat nog als een gesloten groep adellijke personen, waarvan de ene he 1ft katholiek, de andere helft andersdenkend is. Verschillende leden van het koninklijk huis behoren er toe. Willem van Oranje was reeds lid van de "Zwanenbroeders", zo geheten naar de zwaan die bij het jaarlijkse diner op het menu prijkt(e). Bekend is de schat aan tinnen bekers en borden, alsmede het koper en zilverwerk.

75

s-Hertog e nbosch s~ JaoSk6,k

76

Vertoonde de ansiehtkaart van de Parade de zuidzijde van de Kathedraal, de hierbovenstaande toont de noordzijde, of om duidelijker te zijn: de zijde aan de Hinthamerstraat. Terwijl men tegenwoordig een open zieht heeft op het g

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek