's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een herinnering aan de tijd toen de stad nog een vesting was (tot 1874): het huis met de hoge trap aan de St.-Janssingel bij de vroegere Sf.-Janspoort. In verband met de toen aanwezige aarden wal kon men de deur niet gelijkvloers maken. Als de bewoner zijn huis wilde binnengaan, moest hij eerst die trap beklimmen, daarna kon hij de hooggelegen huisdeur open en. Na het slechten van de aarden wal is de bezienswaardige trap nog lang intact gebleven. Het huis bestaat nog, maar men kan nu gemakkelijker naar binnen doordat er een deur op de begane grond is gemaakt.

10. Deze afbee!ding van voor 1940 toont u de Dieze in wintertooi (de Bosschenaren spreken van "de Diest"), gezien van de Jan Heinsstraat. Op de achtergrond ligt de voormalige Geertruibrug. Zij dankt haar naam aan het vroegere St.-Geertrulklooster, dat hier zowe! rechts als links van de Dieze lag. Rechts van het brugje stond ook de Geertruikerk. Het pand van de firma Sars, dat men vanuit de Orthenstraat bereikte, bestond in hoofdzaak uit de muren van die oude kerk, met de absis. In 1945 is de laatste gesloopt en in 1970 ook de rnuren. V66r het brugje is op de afbeelding nog iets te zien van de Geertruisluis, die onlangs werd gerestaureerd. De bootjes waren het eigendom van mensen uit "De Pijp" en omgeving, die er mee naar de Maas trokken om te gaan vissen. Daartoe meerde men de schuitjes in de Dieze buiten het toenmalige watervalletje, omdat de Maas dan zonder obstakels bereikbaar was. Alles bij elkaar toont deze foto een bijzonder fraai hoekje. (Zie ook deel1, bladzijde 127.)

11. De "School tot Nut van 't Algemeen" in de Kerkstraat met de muur van de oude speelplaats er nog voor. Muur en speelplaats zijn verdwenen, evenals de vrolijke kinderdrukte. Het gebouw is bijna niet meer te herkennen omdat het een bedrijfspand is geworden, Waar vroeger kinderen speelden staat nu een speelgoedwinkel. De school heeft dienst gedaan tot 1928. Toen werd het nieuwe gebouw aan de Van der Does de Willeboissingel betrokken.

12. Ret verouderde bejaardenhuis "Rustoord" van de diaconie van de Hervormde Gemeente aan de Zuid-WilIemsvaart werd afgebroken. Ret is in gebruik gebleven totdat in 1971 de nieuwe, achter "Rustoord" opgetrokken gebouwen gereed waren.

13. Deze moderne en gerieflijk ingerichte gebouwen, het bejaardenhuis "Huis ter Aa" en het verpleeghuis "Gervenhof', bestemd voor aile gezindten, kwamen in de plaats voor het oude "Rustoord". Op 14 oktober 1971 werden zij door burgemeester mr. G. van de Yen op symbolische wijze officieel geopend door het ontsteken van een gasvlam.

14. Een typisch gezicht, die rij huizen met dat cafe aan het hoofd, gelegen langs de Zuid-Willemsvaart. Rechts van het cafe, aan de kant van de Hoge Nieuwstraat, bevond zich de Mathildastraat, die naar de schoenfabriek van Van den Bergh leidde.

Op de foto onder ziet u dezelfde rij huizen als op de afbeelding boven, maar nu gezien vanaf het Kardinaal Van Rossumplein. Ret gehele blok werd gesloopt ten behoeve van de bouw van het nieuwe Groot Ziekengasthuis en voor de verbreding van de rijweg langs de Zuid- Willemsvaart.

DE VOORBEREIDI C VA DE BOSSCHE RAADSVERKIEZh G I 1931.

Zoo sprok de Moroboe. de wijze Moroboe:

Hou bij ver;~2ingen moor evenijes ie 00gen toe.

15. De voorbereiding van de Bossehe raadsverkiezing in 1931 werd door Herman Moerkerk (1879-1949), die het Bossche gebeuren met zijn snelle en bekwame tekentalent op de voet volgde, op sprekende wijze uitgebeeld. Het ondersehrift luidt: "Zo sprak de Maraboe, de wijze Maraboe: Hou bij verkiezingen maar eventjes je oogen toe." Links aan de tafel zit wethouder M. Krijgsman en reehts wethouder A. van den Dries, apotheker van beroep.

16. De Bosschenaren die op de koude avond van de 22ste december 1938 op de Markt kwamen, sloeg de warmte tegemoet. Want "De Zon" brandde feL Er was een laaiend VUUI op de hoek van de Minderbroedersstraat waar de grote winkel van V. & D., die toen nog algemeen "De Zon" werd genoemd, in brand stond. De brandweer spoot met vele stralen, maar het mocht niet baten. De duizenden mensen die zich op de Markt verdrongen, zagen en hoorden hoe het water in ijspegels veranderde en het torentje met donderend geraas in het gebouw stortte. Het grote pand ging geheel verloren. (Zie ook deell, bladzijde 12.)

17. Toen na de brand aile restanten van het warenhuis waren afgebroken, bleef er een grote kale vlakte over. Na lang wachten werden er ten slotte etalages neergezet, zoals deze foto u toont, maar het bleef toch maar een troosteloze hoek daar op de Pensmarkt, waar we achtentwintig jaar lang tegenaan hebben moeten kijken, want pas in 1966 kwam het nieuwe gebouw van V. & D. gereed.

18. Laten we even in de buurt blijven en de geheel verdwenen noordzijde van de Minderbroedersstraat nog eens in onze herinnering terugroepen. Geheel rechts ziet u de huizen die tussen de Pensmarkt en de Dode Nieuwstraat in stonden en die plaats moesten maken voor het nieuwe warenhuis van Vroom en Dreesmann. Het linker gedeelte is eveneens verdwenen, daar kwam niet veel meer voor in de plaats dan een rommelige fietsenstalling. Gelukkig heeft het gemeentebestuur plannen om dat te veranderen. Er is kans dat we hier een aardig Minderbroederspleintje krijgen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek