's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De Dode Nieuwstraat was ooit een der meest karakteristieke straten van de binnenstad. Achteraan links is nog niets te zien van het gebouw van V. & D. dat er nu staat. Deze afbeelding geeft de situatie van rond 1950 weer. Rechts is de typische zware tuinmuur van het huis "De Blaasbalg" in de Kruisstraat nog te zien en het oude koetshuis dat op de Monumentenlijst stond, maar dat in een "onbewaakt" ogenblik werd gesloopt.

20. Een merkwaardige ansicht! Niet aileen omdat een affiehe in de etalage reehts een tentoonstelling van Herman Moerkerk aankondigt. Het bijzondere is het woord "Badinriehting" dat op de gevel van de nu reeds lang verdwenen kapperszaak van Hub. van Rooy op de Sehapenmarkt prijkt. Het dateert van een tijd dat een huis met een badkamer een zeldzaamheid was. Maar hier kon men dan een bad nemen a raison van een gulden. Ook de wasserij van de firma Douaij aan de Noordwal had een badinriehting.

21. Gezien het gebrek aan badgelegenheid in de huizen, vooral in de arbeiderswijken, werd de ,,'s-Rertogenbosche Vereniging voor Volksbaden" opgericht en werd het badhuis achter de Kempenlandstraat gebouwd, dat in 1922 werd geopend. Ret voorzag echt in een behoefte. De jongens uit de buurt schepten er vermaak in iemand die het straatje naar het badhuis insloeg, in koor na te roepen:

"Dag vuile meneer! " In de loop van de tijd heeft wel elk huis zijn eigen bad of douche gekregen. Of schoon de douche in het begin in veel woningen als berghok of kast werd gebruikt, raakte het badhuis toch langzamerhand zijn klanten kwijt. Op 1 januari 1966 werd het dan ook gesloten.

22. Het vroegere "Halve Maanstraatje" was een steegje aan de Vughterdijk (thans Vughterstraat) aan de zijde van het Sonneveld. Het was gelegen tussen het voormalige huis "De Halve Maan" en het huis "Het Vergult Hekken", In dit laatste pand, vroeger bekend onder deze naam, en nu nummer 260, is jarenlang de drukkerij van F.J.L Cordens gevestigd geweest. Volgens J. en A. Mosmans "Oude namen van huizen en straten" zou tussen bovengenoemde huizen de "gang naar St-Corneliskapel" hebben gelopen, maar volgens jonkheer A. van Sasse van Ysselts "Voorname huizen en gebouwen". zou de kapel hebben gestaan op het erf van een naburig huis, "De Moriaan". De St-Corneliskapel bestond reeds vaar 1450 en is in 1636 afgebroken. Het wonen in zulke armoedige steegjes is gelukkig verleden tijd.

23. Gezicht in het steegje "Achter het Fortuintje", dat haar naam ontleent aan het huis genaamd "Het Fortuin", gelegen rechts van het straatje aan de Vughterdijk (thans Vughterstraat nummer 258). Aan de linkerzijde, op nummer 254-256, vindt u het huis "Het Rooie Leeuwke", ThansIs dit pand in gebruik van de lederhandel Maaywee. In de beginjaren van deze eeuw was hierin het water- en vuurhuis van Schouten gevestigd, later voortgezet door de bekende "kikvorsch" H. Keizer. Beide genoernde huizen en het straatje zijn prachtig gerestaureerd, De onbewoonbaar verklaarde huisjes links zijn gesloopt. Gaat u eens kijken, het is de moeite waard. U kunt dan tevens de aan de overzijde van de Vughterstraat herrezen pandjes bewonderen: "De Drye Swarte Mollen" op nummer 267, waarin vroeger de horlogemaker Van der Aa woonde, en "De Swarte Sleutel" op nummer 277, voorheen het woonhuis van kleermaker C. Dubbeld.

24. Het noodkerkje in de Vogelwijk, nu reeds lang verdwenen. links is het woonwagenkamp te zien, dat in 1934 van het Stortje naar hier werd overgebracht. Tegenwoordig (vanaf 1959) bevindt zich dit kamp, dat inmiddels veel groter en ook moderner is geworden, in Deuteren, langs de Vlijmense weg.

25. "Hotel Noord-Brabant" (eigenaar W. Mulders) nog in volle glorie met zijn gezellig terras, meer bekend onder de naam "Piet Mulder". Het behoorde tot de eerste zaken van de stad, maar heeft onlangs plaats moeten maken voor het confectiemagazijn C. & A. (Zie ook deel 2, bladzijde 55.)

26. In 1935 vierde onze stad op grootse wijze haar zevenhonderd vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van deze herdenking werd "Oud 's-Hertogenbosch" weer opgebouwd, in al z'n kleurigheid, in de voonnalige Casinotuin en in een gedeelte van de Hekellaan, Hier zien wij het "Raethuys" met een zeer select gezelschap, namelijk in het raam links Kees Stiphout, glazenier, en een onbekende. Rechts uit het eerste raam hangt Schiekendantz, derek ter secretarije, Op het bordes, van links naar reehts: J. Smit (stadsbode), F. van Lansehot jr. (stadsschrijver), Eug, Tilman (schepen), H, van Baer sr. (sehepen), Co Week (deken der gilden), B. Philips (raadpensionaris), J. Rouppe van der Voort (sehepen), W. Rouppe van der Voort (stadsbode), Ad. Brans, H, van Baer jr, (rentmeester), J. van de Mortel (president-schepen), H. Ebeling (stadsarchivaris), mejuffrouw H, Koppens, P. Nouwens (deken der gilden), R. Wubbe (stadsbode), Herman van den Eerenbeemt (algemeen leider der feesten), J. Verlinden (stadsschrijver), Andre Verhorst, K. van der Laan (deken der gilden), mr. dr. J.P.W.A. Smit, P. van der Heyden (rentrneester), J. Sopers (schepen), A. Koppendraayer (deken der gilden), P. van Kessel, J. Lobaeh (rentmeester), Hans van Meerten (regisseur van het spel "Beatrijs"), A. van Maekelenbergh (deken der gilden) en H, Kersemaekers (rentrneester), De waeht, opgesteld voor het "Raethuys", bestond uit leden van de Vrijwillige Burgerwacht en van de gymnastiekvereniging "Kunst en Kracht".

27. Links en rechts van het "Raethuys" op "Oud 's-Hertogenbosch" waren rijen huizen opgetrokken en elk daarvan droeg weer zijn vanouds bekende naam op pui of uithangbord, Om er enkele te noemen: "De Schietspijp", "De Brouwketel", "De Moriaan", "De Muggendans", "De Dry Tambours", "Het Jesumanneke", "Het Hazewindje" en "Het Gekroonde Vosken", Aan de overzijde van dit laatste het zogenaamde "Blok op de Markt", waaronder de hier afgebeelde "Vleischhalle" uit 1531, waarin een koffie-, thee- en chocoladewinkel van P. de Gruyter was gevestigd. Aan het tafeltje zitten de heer en mevrouw Van Rooy-Heymans met hun twee kinderen.

28. Intocht van de jaehtstoet van hertog Hendrik van Brabant in "Oud 's-Hertogenbosch" op 16 juli 1935. Men was vertrokken uit Orthen, dat op grond van zijn eerdere stiehtingsdatum als moederstad van Den Bosch geldt. Op het bordes vond de begroeting plaats van de hertog door de stedelijke magistraat. Van links naar reehts de sehepenen: J. Rouppe van der Voort, E. Tilman, Carel Teulings, J. Sopers en H. van Baer sr. Verder: B. Philips (raadpensionaris), J. Verlinden (stadssehrijver), J. van de Mortel (president-schepen),notaris H. Rits (hertog van Brabant), mejuffrouw Van de Westelaken (hertogin van Brabant), mr, F. van Lansehot en mevrouw Van Lanschot-van Meeuwen. Voor het bordes poseert het gevolg van de hertog en hertogin met de jaehthonden. Geheellinks Els van Baer. De man met zijn handen in de zij is Ad. Koppendraaier, deken der gilden. Naast hem Miep Mussert (nu mevrouw Hoffman). De donkere figuur in het midden is P. Hogenbosch en de dame reehts mevrouw Rits-Goulmy.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek