's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Tijdens de herdenkingsfeesten ter gelegenheid van het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van de stad werd het spel "Beatrijs" opgevoerd, in de bewerking van Max Reinhardt en Karel Vollmoller, met muziek van Engelbert Humperdinck. De eerste opvoering was op 16 juli 1935. Wegens het grate succes zouden er nog ongeveer twintig volgen. "Beatrijs" is de naam van een middelnederlandse berijmde Marialegende uit de dertiende eeuw, over een non die uit het klooster vluchtte en boetvaardig terugkeerde zonder te zijn gemist, daar Maria zelf haar plaats had ingenomen. Op deze foto ziet u een kloostcrscene, waarbij de nonnen in gebogen houding biddend rond de troon van Maria zijn geschaard, terwijl een groep novicen (met witte kap) met hun novicenmeesteres de kapel betreedt. De rol van novicenmeesteres werd vertolkt door mejuffrouw N. Dorenbosch. De twee novicen op de tweede rij zijn de dames Nel en Jo Jonkers. Links ziet u nog de kosteres, die de klok luidt.

30. Hier ziet u de fraaie troon met Maria uit het spel "Beatrijs" en een portret van Beatrijs zelf, De rol van Maria werd vertolkt door onze stadgenote mejuffrouw M. Smit, die van Beatrijs door Mary Musch-Smithuysen, De belangrijke rol van de speelman was Jan Musch toevertrouwd. De muziek werd verzorgd door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse, met als solisten Jose Candel en Jo Immink, en door hct Bosch' Gemengd Koor onder leiding van Rob Gevers. Door een groot deel van de vijfhonderd Bossche medewerkenden, merendeels leden van de amateurtoneelverenigingen, werd de processie gevormd. De bekende toneelspeler-regisseur J 0 van Erp vervulde voortreffelijk de rol van de lamme, die op wonderbaarlijke wijze door voorspraak van Maria genas, De algehele regie voerde Hans van Meerten uit Amsterdam met assistentie van onze stadgenoten P.J. Kobben en Kees Spierings, De opvoeringen werden gehouden in de Tennishal aan de Hekellaan. De rechter muur had men zelfs afgebroken om een groot podium te kunnen bouwen. In de hal zelf was een tribune gebouwd.

31. Op deze foto poseert een aantal nonnen, allen leden van het Bosch' Gemengd Koor, dat deelnam aan het spel "Beatrijs". Voor zover ons bekend zijn het de volgende dames. Geknield: een onbekende, T. de Nijs, J. Bossers, N. Dorenboseh en G. Dorenbosch. Staande, van links naar reehts: met witte kap Jo Jonkers en Nel Jonkers, v66r hen B. Slegers, dan vijf dames van wie de namen niet bekend zijn, naast hen mevrouw Van Laarhoven, twee dames De Nijs, mevrouw Mooren-Robben en geheel rechts, met witte kap, B. Seheefhals.

32. Dat de leden van het Bosch' Gemengd Koor ook nog anders konden optreden dan als "non", toont u deze foto uit 1936/1937. Enkele dames vormden een Tiroler dansgroep op een van de jaarIijkse feestavonden van het koor, die werden gehouden in " Lohengrin". Deze dames zijn, van links naar reehts: A. van Leemput, N. Dorenbosch, A. Vogel, G. Dorenbosch, H. Versteden, N. Jonkers, C. van Bokkel en A. Boelaars, De leden organiseerden niet alleen feestavonden, maar zij zorgden ook voor de kostuums, De broeken die de dames dragen waren in bruikleen gegeven door enkele bevriende padvinders, In de jaren dertig waren de financiele omstandigheden van het verenigingsleven niet zo rooskleurig, maar de gezelligheid maakte veel goed. Men had iets VOOI elkaar over.

33. De leden van de motorclub "Brabant" voor de oorlog. Boven de groep zien we A. van Rossum, Bovenste rij, van links naar reehts: H. Roelands, mevrouw Klaassen, Th. Jansen, J. Ras, mevrouw Staring, J. van de Rijdt, mevrouw Rademaker, A. Rademaker, een onbekende, M. Trompetter, baron Van Randwijk en J. Rademaker. Middelste rij: mevrouw De Zeeuw, W. Janssens, een onbekende, G. van der Heyden, mevrouw Appel, P. Appel, mevrouw Van de Heyden, mevrouw Van Haaften en mevrouw Van de Rijdt. Onderste rij: F. Lewin, J. Bruijsters, J. van Haaften, P. Staring en Ad. van der Bruggen. Het was een gezellige sportclub. Als aardige bijzonderheid zij vermeld, dat op een zekere dag Ad. van der Bruggen, die nogal van experimenteren hield, vanuit de Kerkstraat de Markt op kwam rijden, gezeten op zijn motor met aan elke kant een zijspan. Het geval was eigenlijk niet te besturen, maar trok weI veel bekijks,

34. In 1936 vierde "Jong Brabant", een vereniging van afgestudeerden van h.b.s. of gymnasium, zijn vijfentwintigjarig bestaan. Waarschijnlijk ter gelegenheid daarvan werd deze groepfoto gemaakt. De vereniging is onder meer gevestigd geweest in een lokaal achter de St.-Pieterskerk. Het is echt geen askruisje dat de heren op hun voorhoofd dragen, maar een nummer om ze herkenbaar te maken. Het zijn: 1. K. Wijffels; 2. E. de Bekker; 3. pastoor Brandsma; 4. P. Hermans; 5. J. van Aalst; 6. drs. A. Brans; 7. J. van Domburg; 8. A. Verhulst; 9. J. van Beek; 10. P. Dorenbosch; 11. pastoor J. Sicking; 12. II. van der Laar; 13. S. Wehmeijer; 14. De Klerk; 15. K. Jansen; 16. P. van Lent; 17. K. Spierings; 18. drs. J. Broekhuisen; 19. mr. E. Verdijk(? ); 20. F. van de Ven; 21. D. Fizaan; 22. G. de Rooij; 23. A. Wehmeijer; 24. F. Op de Coul; 25. Ed. Noyons; 26. drs. P. van Buul; 27. J. Wehmeijer; 28. drs. M. van Elderen; 29. Van de Berg; 30. drs. J. van Rosmalen; 31. P. Krete; 32. J. Kersten; 33. drs. J. Dorenbosch; 34. A. Gommers; 35. mr. H. Vinkenburg(? ); 36. Op de Coul, pr.; 37. B. Gemen; 38. P. of N. van Schijndel; 39. W. Floris; 40. H. van Herpen; 41. Th. Brouns; 42. onbekend; 43. drs. P. Kremers; 44. Van de Laar; 45. Dre Teulings; 46. mr. P. Kruse; 47. W. van de Laar; 48. J. Pernet; 49. mr. P. Steures; 50. J. Andriessen(? ) en 51. Van der Vaart.

35. De Isabellakazeme in 1936, met op de voorgrond een gedeelte van de vroegere fortgracht. Deze kazeme is kort voor de Eerste Wereldoorlog gebouwd op de plaats waar vroeger het fort Isabella lag. De karakteristieke toegangspoort daarvan met het wachthuisje bleefbewaard, maar is niet op deze foto te zien, Na de Eerste Wereldoorlog werd deze kazeme betrokken door het 17e Regiment Infanterie, dat toen in de stad in garnizoen kwam. Na het vertrek van het regiment, in 1922, werd er een bataljon wielrijders in gelegerd. Kort voor en na de Tweede Wereldoorlog werd de kazeme vergroot.

36. Een erecornpagnie van de in de Isabellakazerne gelegerde wielrijders staat opgesteld voor het station en wordt gemspecteerd door koningin Wilhelmina in 1936. Naast de Koningin loopt de commandant van de wielrijders, de toenmalige kapitein J. de Bie, Koningin Wilhelmina was vergezeld van haar adjudant, jonkheer W. de Jonge van Ellemeet (met steek).

37. Na een afwezigheid van veertig jaar kwamen de huzaren op 13 februari 1939 naar het Bossche gamizoen terug, zij het dan dat de paarden plaats hadden gemaakt voor motoren. Hier zien wij het 2e Regiment Huzaren-Motorrijders onder luitenant-kolonel H.J.E. Math on, opgesteld voor het stadhuis. Op de voorgrond het muziekkorps van het regiment wielrijders, zeer populair bij de bevolking. Dit muziekkorps was iets bijzonders, het speelde rijdende op de fiets. Een unicum in de wereld! Kijkt u eens wat een belangstelling er toen was van de zijde van de bevolking.

GI[Y)S

OFFICI EEL ORGAAN

VA."i DE AANtl£I'olSCl1E O~EST-Vl;.REIS.N e ~'OCTCOCJI"

??? OlItD...oMNSTltATlC:IlJUoI$T~"TCl-~

EXTRA-CONCERT

DOOR KO . ·S·HERTOGE BOSCH MllNNEN. KOOR (DIRIGEMT PETER KIIllENMCH) BOSCH· GfM KOOR E HET DJIoESKOOR ,STEMMEN HOOG'(DIRIGEMTR06.GEOERS) EN DE 11.0.0. Her GEHEEl ONDER lEIDI. G

WIN JRRP SPRRNDERMRN OP 00 OEROAG 9 MEl 1940 '5 AVO OS 8.15 UUR PRECIES IN SCHOUWBURG CASINO

TE 's-HERTOGENBOSCH

~L.lST HEr..'X NOORT. TENOR

38. Titelblad van een "historisch concert". Op 9 mei 1940 werd in de schouwburg "Casino" een Wagnerconcert gegeven door het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor, het Bosch' Gemengd Koor en het dameskoor "Stemmen Hoog", in samenwerking met de Arnhemsche Orkest-Vereeniging, Het geheel stond onder leiding van Jaap Spaanderman. Gelet op de datum en op het toen uitgevoerde Wagnerprogramma, mogen we hier wel spreken van een bittere samenloop van omstandigheden. Na afloop van het concert was er, voor zover mogelijk in de gegeven situatie, nog een gezellig samenzijn in cafe-restaurant "Lohengrin" voor de zangers en zangeressen, die toen niet konden bevroeden dat Nederland enkele uren later in oorlog zou zijn, De aangekondigde solist, de tenor Henk Noort uit Berlijn, liet om toen onbekende reden op het laatste moment verstek gaan. Een tenor uit DUsseldorf, Johan van der Ploeg, heeft hem vervangen, De volgende morgen bleek hij spoorloos te zijn, Als ironie van het lot zong het koor tot slot "Einzug der Gaste auf dem Wartburg" uit de opera "Tannhauser";

Freudig begriissen wir die edle Halle, wo Kunst und Frieden immer nur verweil', wo lange noch der frohe Ruf erschalle:

Thiiringens Fiirsten, Landgraf Hermann, Heil!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek