's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

EXTRA BLAD. VRIJDAG 10 MEl 1940

----------------------------------------------------

No. 110 ....? EERSTE BLAD

PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE '9=~ertolleubo~9C~e (S:ouraut

169ste Jaargang

= =~: ~~dit~v~:~g~~~:.~ ~G~ b~O::~ij~~~~ ~o~.:-rze:r~~eav.e::el~n ~c1 ~~~~enl I~e::

verDes van e6n oog; 1150.- blj verlJea van een du1m; t 60.- blj verites san een wijsv1nger: f 15.- blj verUes van etken enderen v1nger. De U1tbetel1ng d.er verzekerde u1tkeerlngen wordt gewa.arborgd door de Nieuwe HAV-Bank N.V. (Nieuw6 Hollandsche Algemeeve Verzekering8~ BankJ te SCh16dam. De verzekerlng is gesloten door bem1ddi!Ung van de Assurantie Bezorgers. de Firma BLOM &; v. d. AA te Amsterdam en

de Firma. VAN LANSCHOT &I VERHE1JEN te 'a~Hertogenboooh. Hoogesteenweg 2'1.

mtg, J. J. ARKESTEYN 3; ZOON, Kel'ka.traat 54 te

Tele~-=:~~n~~~en)·.l

Gironummer 42990.

Uitga.ve; dageli.iks. bebalTe OJ) zen- en Feendagen. Abonnementen P. 3 meanden blj voornltbetaJ1ng I a.eo, fro p. oost I 2.85. Adv£'rtent:.i~Il van 1-8 regels f 2.16 .? 'k.ooot'boVen 36 cent ner ~~ regel.

-~

l

NEDERLAND, BELGIE EN LUXEMBURG IN OORLOG

39. Als extra editie van de "Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant" verscheen het hier afgebeelde exemplaar op vrijdag 10 mei 1940. De oorlog, die tot 5 mei 1945 zou duren, was helaas een feit geworden. Het zuiden werd weliswaar al bevrijd in september en oktober 1944, maar het noorden zou daarna nog de moeilijke hongerwinter tegemoet gaan.

40. De hier afgebeelde spoorbrug over de Dieze werd op 10 mei 1940 opgeblazen. De Duitsers rukten snel op, hoe dapper onze soldaten ook streden. De gesprongen bruggen konden de opmars van de tegenstander hoogstens wat vertragen.

'S HERTOGENBOSCH

Spoorbrug over de Oieze

41. Deze kaart toont u de spoorbrug over de Dieze voor de verwoesting in 1940. Op de Dieze vaart een roeibootje met twee personen nog in volledige rust.

42. Het St-Jozefhuis aan de Graafseweg na het treffen van de Nederlandse en Franse troepen met de Duitse op 12 mei 1940. Het was een tehuis voor roorns-katholieke wezen en oude mannen, bestuurd door broeders van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Lourdes uit Dongen. In dit gebouw zaten enkele Nederlandse soldaten om, na in actie te zijn geweest, even op verhaal te komen. Toen zij vemamen dat er Duitse militairen in aantocht waren, schoten zij vanaf het dak, waarop het gebouw door tegenvuur in brand raakte en gedeeltelijk werd verwoest. Er is reeds een houten schutting om het gebouw aangebracht in verband met herstelwerkzaamheden. Bij de bevrijding in 1944 zou het St-Jozefhuis in het nag intact gebleven gedeelte gastvrijheid verlenen aan vele evacues van de Graafseweg en omgeving.

43. Deze kaart toont u rechts de zijgevel van het St.-Jozefhuis, gelegen aan de Graafseweg, na de wederopbouw van 1945. Het is thans in gebruik als Centraal Bureau van de Godshuizen. Op de achtergrond rijst boven de huizen de St-Jacobskerk uit. Links staat de watertoren.

44. Dit is de op 10 mei 1940 vernielde ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart bij het Kardinaal Van Rossurnplein, Zoals U op de foto kunt zien, is in plaats van het verwoeste deel een noodbrug aangebracht, waarvan reeds druk gebruik wordt gemaakt.

45. Gezien het grote aantal wegwijzers hadden de Duitsers veel moeite om de juiste weg in Nederland te vinden. Deze borden zijn op 21 mei 1940 aangebracht op het Wilhelminaplein, thans het verkeersknooppunt "Heetmanplein". links op de achtergrond de huizen op de hoek van de Koningsweg, die in 1944 door oorlogshandelingen zwaar zouden worden getroffen (zie afbeelding 86).

46. Nederlandse legeronderdelen op de Veemarkt bijeen op 21 mei 1940, na een ongelijke strijd van vier dagen met de Duitse overvaller, van 10 tot 14 mei 1940. Op de voorgrond enkele stadgenoten met fiets, op zoek naar familieleden. De burgers konden toen nog rustig van hun fiets gebruik maken. Later lOU men deze aan de bezetter kwijtraken.

47. Drie Nederlandse soldaten, onder wie twee matrozen, in de Orthenstraat, op weg naar huis op 21 mei 1940. Achter hen het kantoorgebouw van de firma P. de Gruyter & zoon, Stadgenoten kijken belangstellend toe.

48. Een aardig straatje was het Volderstraatje, dat van de Verwerstraat naar de Zuidwalliep. Op 24 mei 1940 werd daar een hele rij huisjes door bommen verwoest. Er vielen zes doden uit een gezin en vele gewonden. De slachtoffers waren: Johannes M. Hurkens, 55 jaar; Margaretha M. Hurkens-Krete, 53 jaar; Johannes M. Hurkens, 28 jaar; Henricus M. Hurkens, 20 jaar; Petrus J. Hurkens, 18 jaar en Margaretha J. Hurkens, 16 jaar. De bewoners en gewonden werden ondergebracht in het Noordbrabants Museum aan de Bethaniestraat, waar posten van het Roode Kruis en van de Luchtbescherming waren ingericht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek