's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. De begrafenis van de slachtoffers van het bombardement op het Volderstraatje: de zegening op het roorns-katholieke kerkhof te Orthen op 26 mei 1940. De plechtigheid werd bijgewoond door een aantal Duitse militairen. Rechts staan de familieleden van de slachtoffers. Op de achtergrond, in het midden, burgemeester mr, F. van Lanschot,

50. Een groep Franse en Belgische soldaten, die in onze omgeving krijgsgevangen zijn gemaakt, op weg naar het station op 8 juni 1940 onder bewaking van Duitse militairen. Op de voorgrond kijken Nederlandse soldaten toe hoe hun medestrijders worden weggevoerd. Rechts een slagersjongen op de fiets met fietsmand, die vroeger bij geen enkel straattafereel ontbrak. Op de achtergrond een rij fraaie woonhuizen, gelegen aan het Stationsplein, die later bij de bevrijding, in 1944, zou worden verwoest.

51. En zo zag het veel omstreden Stationsplein, hoek Boschveldweg, er uit na de bevrijding op 27 oktober 1944. De bewoners van deze rij huizen hebben voor het oorlogsgeweld elders een veilig heenkomen moeten zoeken. De bewoners waren, van rechts naar links: J.A. Scott, eigenaar van hotel "Du Commerce"; Nico Martens, kapper; familie Heiming; dr. Duynstee, oogarts; familie Grappenhaus en famille Van Meerwijk. De vernielde panden werden gesloopt. De vrijgekomen ruimte is later gebruikt voor de aanleg van een parkeerterrein en voor de tunnel onder het station, die de verbinding vormt met het nieuwe stadsdeel "West". links zien wij twee zwaar beschadigde torentjes van de St.-Leonarduskerk boven de ruines uitrijzen.

52. Op deze foto zien wij nag eens duideJijk hoe ernstig het pand van Nico Martens, kapperszaak annex sigaren- en sigarettenwinkel, sinds 1909 gevestigd aan het Stationsplein 5-7, is getroffen. Na de bevrijding heeft de heer Martens zijn zaak nag enkele jaren kunnen voortzetten in een huis aan de Oranje-Nassaulaan.

53. Op zondag 2 maart 1941 overleed op negenentachtigjarige leeftijd in het St-Antoniusgesticht, gelegen in de Hinthamerstraat, monseigneur C.C. Prinsen, de zeer geliefde oud-pastoor van de St.-J acobskerk en proost van het kapittel der kathedrale basiliek. Hij was een sociaal priester bij uitnemendheid. Bijzondere aandacht had hij voor het katholieke onderwijs en hij was ook de eerste die in zijn parochie in 1905 een patronaat oprichtte, zowel voor jongens als voor meisjes. Door de parochianen is in 1936 een blijvend teken van hun dankbaarheid geplaatst op het plein voor de majestueuze St.-Jacobskerk, een monument van de beeldhouwer Albert Termote, voorstellend de Goede Herder. Monseigneur Prinsen werd ere-burger van de stad, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, officier in de orde van Oranje Nassau. Wie meer van deze sociale werker en raadsman wil weten, leze: "Mgr. Prinsen, Portretstippels bijeengelezen" door dr. P.J.M. van Gils, pro

54. De beediging van SS.-mannen op 7 juli 1940. Het defile op de Markt wordt opge1uisterd door een Duits muziekkorps. Ondanks de regen staat er voor hotel" Tivoli", op de hoek van de Hinthamerstraat, een groep nieuwsgierigen.

RfICHSFtiHRER SS.HIMMLER iNSPE(rffRT Z!,N'tAATSn IUSUV;;)

55. Spotprent op de Duitse weermacht. "Reichsfiihrer S8. Rimmler inspecteert zijn laatste reserves". Deze tekening werd in 1944 gemaakt door onze stadgenoot Leo van Grinsven.

56. Op 26 november 1942 herdacht het geneeskundig gesticht "Reinier van Arkel" in de Hinthamerstraat zijn vijfhonderdjarig bestaan. Het is het oudste gesticht van dien aard dat ons land bezit. Deze afbeelding toont u de uitbreiding van het gestich t aan de zijde van de Bethaniestraat in 1936. Tijdens de bevrijding zou deze ingang een belangrijke rol spelen voor de evacues, Naast de patienten verbleven enkele honderden vluchtelingen, onder wie ongeveer een twaalftal joodse stadgenoten, in de kelders van het gebouw. Dinsdag 24 oktober 1944, omstreeks het middaguur, verschenen voor de ogen van de verschrikte evacues plotseling twee soldaten op de binnenplaats, die gelukkig Engelse bevrijders bleken te zijn. Zij waren over de intact gebleven deuren van sluis 0 gekomen. Ret gebouw lag aan de voorkant nog onder Duits vuur en daarom trokken zij zich, op verzoek van broeder-overste, terug in een van de lege huisjes in de Windmolenbergstraat. Toen een van de broeders hen soep, warm water en zeep bracht, zat het tweetal tot verbazing van de broeder te kaarten. Ret gebouw zelf krecg dertig voltreffers, maar er vielen geen slachtoffers. Uit dankbaarheid hebben de evacues die gedurende de oorlogsjaren gastvrij onderdak vonden in "Reinier van Arkel" in 1948 aan de eerwaarde moeder- en broeder-overste van dit huis een beeld van de heilige Dymphina geschonken, dat in de kapel is geplaatst. Ret werd vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer J. Uitenwaal.

57. Sluis 0 aan de Hekellaan voor de bevrijding. In de namiddag van 24 oktober drongen de Welsh Fusiliers door tot het Hinthamerbolwerk. Men vernam daar dat alle bruggen over de Zuid-Willemsvaart waren vemield, maar dat de deuren van sluis 0 intact waren gebleven. De A-compagnie van het 7e Regiment Welsh Fusiliers, gesteund door tanks en "krokodil-vlammenwerpers", trok over de sluis en ruimde snel een vijandelijke post op in een huis op de andere oever van de Zuid-Willemsvaart. WeI gingen alle huizen rechts op deze afbeelding verloren. Later heeft deze vernielde gevelwand voor het grootste deel plaats moeten maken voor het bejaardenhuis "St.-Antoniegaarde". De werkzaamheden die u ziet betreffen de verbreding van de sluis.

VORDERINGSBEVEL tot deelneming aan een cursusavond Luchtbeschermings-voorlichtingsdienst.

Op grond van paragraaf 8 der Luchtbeschermingsverordening wordt U hierbij opgeroepen tot het deelnemen aan een cursusavond voor de Luchtbe~~e~gs-voorlichting~dienst we zal

worden gehouden op .~~~ .. dag, den /&.... . ..... .... .. .... 1943, te 's-Hertogenbosch in een der zalen van het C ino aanvang 8 uur.

Due oproep verplicht U aan bedoelde cursusavond dee I t

Indien U niet verschijnt, heht U dwangmaatregelen van: de zijde der politie of een strafrechterlijke vervolging te verwachten.

Deze oproep moet worden medegebracht en aan de ingang van de zaal worden afgegeveil.

's-Hertogenbosch, den &.~oo. ~~~................. 1943.

De Burgemeester, Plaatselijk Lucbtbescherrningslelder,

58. Vorderingsbevel van 18 augustus 1943, tot deelneming aan een cursusavond luchtbeschermingsvoorlichting. Uit dit bevel blijkt hoe ieder die daarvoor geschikt werd geacht, goedschiks of kwaadschiks, werd ingeschakeld voor de nodige diensten.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek