's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3

Auteur
:   G.J.J.F.M. Dorenbosch en J.A.M. Roelands
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2229-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69. Sinds de landing in Norrnandie, op 5 juni 1944, hadden de geallieerden vele steden en dorpen veroverd, waaruit de bewoners waren gevlucht. Bij de komst van de Welshmen in 's-Hertogenbosch, op 24 oktober 1944, bleken de inwoners daar wel aanwezig te zijn, mede dank zij de onder bijna ieder huis aanwezige kelders. Daarom mag zo'n schuilplaats wel eens aan de vergetelheid worden ontrukt. In bovenstaande kelder van de familie Roelands in de Hinthamerstraat hebben tweeendertig personen de oorlog overleefd, onder wie zeven kinderen. Op het andere plaatje zien we die zeven kinderen, die tijdens de zeer zeldzame ogenblikken dat het rustig was op een binnenplaatsje werden "gelucht". Van links naar rechts: Ed. Hooymans, Harry Smulders, Mariette Jacobs, Martin Jacobs en Harry Hooymans. In de kinderwagen liggen links Jac. Roelands jr. en rechts Joke Smulders. De kinderen, die ieder over een eigen "rijtuig" beschikken, weten gelukkig niets van het tumult van de inslaande granaten.

70. Een van de vele tragische momenten tijdens de bevrijding van de stad. De hier afgebeelde Engelse tank staakt het vuren voor de reddingspoging van een vader om zijn kinderen in veiligheid te brengen (de heer J. v.d. Sande met zijn dochtertjes Coleta en Taos). Deze foto werd op 25 oktober 1944 gemaakt door Christopher Buckley, oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph, vanaf het Sonneveld in de richting van het Willemsplein (thans in de wandeling Heetmanplein). Rechts het uitgebrande benzinestation aan de Molenberg. Op dezelfde plaats staat nu weer een benzinestation.

71. Britse soldaten in de Vughterstraat, hoek Berewoutstraat, in volle actie voor de bevrijding van de stad op 25 oktober. Enkele verzetsmannen nemen aan de strijd deel. Op de hoek de bekende vishandel van AJ. van Dartel. Op de achtergrond, voor de huizen, staan enkele bewoners die zich kennelijk van geen gevaar bewust zijn.

72. Spotprent van de terugtrekking van de laatste Duitse soldaten uit de stad. "Jerry moves back according to plan! " In de kruiwagen worden levensmiddelen meegevoerd. De tekening werd gemaakt door Kees van Valderen.

SIJ DE VERDRIJVISC VAN DE'S CEHATES OUITSCHEN BEZETTER UlT DE COEDE $TAD '. H£RTOCESBOSCH DOOR HET U:CER VAN ZIJNE MAJESTEtT DE:" KONINC VAS ESCELASO,

c.rdo'.c.o In lW kckk ?.?? voor 'e v~rnkknd dkr, d.tt U&N.C:M ??? <We ????? n ?? n ~ dood en vk,. ~ ,"',i .? fvrlf ?.?? lijk - 0 t'Ud. llt~n c ?.? Vc."~ ?.? ,

I twbt ljJij tOt "' ???? e Ucvc Vrouw 'iCbedc..nl

z.:nd toc.~ "r lon, u ???? V.lUlI, tcn Unvc.- k--« toe u .??. vc.rdJ.ukcc VoU .. , UK :.1'0 bc.n.auwdc. veeee.

H c.1M: 9ff "' ???? ~ Moakr ooh ve"9C'e-f~ ljJltvr~ ~ AI. 9'1 wekc.r d.oor pc"l of vij.lond .??? ·C'rd ~La.tQJ

JOotond Zl, u bt" Zli hoordc 'I ~hrd ?? " ",a" H..a.ior l",~. "' Jori ?? k ????.? m. EftQc.Land .? hd,. ~tond ".UWlC'UCdC' ??? ,

·1 .? Ikn ??? Il'lt ? .a.l WOf"ot'knd """""r Hl"rh.am_r - V"iIh,c.rpoort SitU JonI' kw .? m. 0 ?? ud .? I,lW I'kdc w ?? ,. vert.oord

~ 1,1 moc.hr ·c ondkr. ~hc"loo-.. r.a.u1 C" onc .? cC'kc"

·r "UUt ""1'1 :JfMn h.,.u· uw Tr()Uw w .?.? I'll ?? , ee bn:t..tn. Jukhcnd ???.?. u 9if uic 1,1 ??????? ondcr .???. rd"'C'hc lo.I"'l.:cn

?. n ,.c..I" de o..tdot dtic.lo..kur rlnqcnd ulc uw hui:ortl, op 1,1_ tr<K!oChc N.!"tJon!'. ~r op uw COf""ft

Itt't g.an~ n,..IN"'tooch ~nd moc .? c 1,1_", flbcl ~n.

Tocn dJc 9" cc~bo9c1 In «nd' ???.?. n ,"lc,lo.."n Tr'Ol_ """"', uw Mn.OQC'-IIj"C'''' 9rondl i. rk ccn Vol" d.lr bouwrl

73. Rijmprent van Loek Aarts, verlucht met drie pentekeningen van Tijs Dorenbosch. De titel luidt:

"Bij de verdrijving van den gehaten Duitsche bezetter uit de goede stad 's-Hertogenbosch door het leger van Zijne Majesteit den Koning van Engeland." In het medallion lezen we: ,,'s-Hertogenbosch en Oranje weer vereend 27-10-'44."

74. De ruine van het befaamde cafe-restaurant "Lohengrin", ge!egen in de bocht van de Hogesteenweg naar de Markt. Op 25 oktober 1944 werd "Lohengrin", inmidde!s Wehrmachtheim geworden, totaal verwoest. Door een paar voltreffers brak er brand uit bij de firma Hunkemoller, die zich uitbreidde tot de be!endende perce!en, onder andere de "Lohengrin". Het cafe-restaurant werd als verblijf voor evacues gebruikt. Alle mensen die zich in de kelders bevonden, werden dan ook ijlings naar andere posten overgebracht. Op de plaats van de "Lohengrin" staat thans het confectiemagazijn van Peek & Cloppenburg. (lie ook: dee! 1, b!adzijde 26 en deel 2, bladzijde 52.)

75. Op deze kaart, naar een tekening van Frans van Valderen uit 1935, staat de "Lohengrin" in al zijn luister te prijken. Op de achterzijde van deze kaart kan men de volgende tekst lezen: Lohengrin, Eig.: A. van Meteren, Markt 89-91, 's-Bosch. Het beste adres voor Lunch, Diner, Souper in alle prijzen. Dagschotels vanaf F 1.-. Heineken's Bieren. Lohengrin bekend door heel het land. Bijzonder in het Zuiden. Jammer dat deze zaak, waar vele verenigingen onderdak vonden, niet meer is opgebouwd.

QE.STAURANT uL.O~t;.NGQI Nil

MAC I<:T 89 - 91. 'S-I-IEQT06ENBOSC ""

WAS "'''T 1-4160. GO'O,U AAQ. DEN Zl , 001( OPDE I"AQk:T IS lO~eNGI2IN OAT IS ;EN NAAM MET GOED&N k:LANk:

SC,L.lAI=T PQaftA "6UKEN.OlTO ODANI(

76. De bevrijding van de binnenstad, in beeld gebracht door onze stadgenoot Leo van Grinsven. Woensdag 25 oktober drong het 2e Britse leger tot in het centrum van de stad door. Het werd door de bevolking laaiend enthousiast met vlaggen ontvangen, maar het zou nog twee dagen duren eer de gehele stad was bevrijd. Links boven de Amerikaanse vlag, in het midden het wapen van 's-Hertogenbosch en rechts de Engelse vlag.

's-Hereogenboscb, October 1944

(Ultgave: "De Brabaneer")

(DA T GlNG TOEN DEN BOSCH UIT)

77. Spotprent van de Duitse terugtocht uit de stad in oktober 1944. "Dat ging toen den Bosch uit", De middelste soldaat vertrekt met een kinderwagen, waarop levensmiddelen van De Gruyter niet ontbreken. Een tekening van Kees van Valderen uit 1944.

78. Jeroen Bosch (1450-1516) staat hier nog op zijn oude plaats, waarvan hij door de oorlog werd verdreven. Deze ansicht is historisch, omdat het beeid na de oorlog een andere plaats kreeg. Gelukkig weI weer op de Markt, waar hij thuishoort en waar Jeroen tijdens zijn leven oak heeft gewoond. Het monument is van de hand van August Falize (1872-1936) en werd onthuid op 17 juli 1930 door burgemeester mr. F. van Lanschot.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek