't Zandt in oude ansichten deel 1

't Zandt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4183-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Het centrum van het dorp Leermens in 1902. Rechts is nog een gedeelte zichtbaar van cafe Star. Dit werd gebouwd in 1626 en heeft lange jaren tevens dienstgedaan als gemeentehuis van de gemeente 't Zandt. Toen Enno Ebels Cleveringa in 1844 burgemeester werd heeft hij ervoor gezorgd dat de secretarie werd overgeplaatst naar 't Zandt. Links van het cafe de woning van hoofdmeester Wildeman. De mannen die voor het huis staan zijn aannemers. J uist op de dag dat de foto werd gemaakt vond de aanbesteding van een nieuwe meesterswoning plaats. Links is nog juist een gedeelte van het schoolplein zichtbaar met de smederij van smid Dijkstra, later Westerhuis.

-

~

11. Ret kerkpad te Leermens omstreeks 1925, met op de achtergrond de van het begin van de dertiende eeuw daterende kruiskerk, die in 1957 gedeeltelijk door brand werd verwoest en in 1960 is gerestaureerd. Ret huis links op de foto werd bewoond door Klaas Gast en later door de weduwe J. Nienhuis. In het tweede huis links woonde Geert Gast, later Kornelis Gast. Ret derde huis links was van snieder Joh. Koning, tevens barbier. Links bij de heg staat Anna Gast met haar broers Piet en Jacob. Rechts staan Trui Goedhuis, Bouke Koning, Frouke Smit en Aaltje Reitsma.

Uitg&ve Kouiog. in }fanufaetureo.

Groet uit LF,ERJl.E~

fOote Scbrikkem".

12. De rondweg om Leermens, gezien in de riehting van Sehatsborg omstreeks 1910. In het huis reehts woonde Ko Star en vanaf ongeveer 1920 bakker Wijehel. In het tweede huis reehts woonde verver Klaas Hansen en later J ae. Kort. Daarnaast staat het huis van Piet Kort en op de aehtergrond de boerderij van de weduwe L. Burema, sinds 1928 bewoond door M.L. Wieringa.

13. "Schatsborg" in het begin van deze eeuw, genoemd naar de bewoners van de borg die hier heeft gestaan. Deze borg, Bolsiertsema genaamd, was later eigendom van de Duitse familie Scharff en werd ook wel "Scharffsborg" genoemd. "Scharffsborg" is later verbasterd tot "Schatsborg". Links het huis van Heeres, later van Lourens en de weduwe L. Burema. Vroeger heeft op dit gedeelte van het borgterrein een houtstek met kalkbranderij gestaan. De brug is in 1972 vervangen door een duiker. Het huis was in verband hiermee al eerder afgebroken.

.'

ZEERIJP

14. De Tilweg, nu Borgweg, te Zeerijp omstreeks 1905. Links op de foto het huis van korenschipper Willem Helder, die op honderdjarige leeftijd overleden is. Hij is samen met zijn buurvrouw, de ook honderd jaar geworden opoe Medema, lange tijd de oudste inwoner van Zeerijp en de gemeente 't Zandt geweest. Naast dit huis staat het molenhuis van molenaar Luurt Doornbos, in 1926 opgevo1gd door F okko Nienhuis. In het huis met de schoorsteenkappen woonde toentertijd Simon Medendorp. Later was hier de korenschonerij van Wassing. Vervo1gens ziet u het huis van de gebroeders Boukema en op de achtergrond staat de boerderij van commisionair Tjaard Nieveen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek