't Zandt in oude ansichten deel 1

't Zandt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4183-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Het Eenumerpad te Zeerijp in 1903. Lange tijd bestond de verbinding tussen de dorpen Eenum en Zeerijp uit een kleiweg met daarnaast een sintelpad voor de wandelaars en fietsers. Pas in 1957 is de weg verhard. Links staat het arbeidershuis van Egge Siertserna. Bewoner was toen Hindrik de Boer. Op de achtergrond het oudste, in 1663 gebouwde huisie van Zeerijp. Hier woonde in het laatst van de vorige eeuw Remmert Knol en vanaf 1901 Jacob Kuipers. Vanaf 1947 woont hier de huidige bewoner, Nico Wolthuis.

16. Deze kaart uit rond 1910 laat ons een gedeelte zien van de tegenwoordige Borgweg te Zeerijp, voorheen Hoofdweg en in het grijze verleden Herewegh geheten. Links de kuiperij van Alsema, daarnaast, nauwelijks zichtbaar de kosterswoning van de doopsgezinde kerk. Vervo1gens de doopsgezinde pastorie en daamaast het huis van de familie Vegter. Van de mannen op de voorgrond is de derde van links Allert Doornbos.

17. Het beslaan van een paard aan de Hoofdweg (nu Borgweg) te Zeerijp omstreeks 1905 voor het huis van smid Bakker. Later woonde hier Bertus Bolt en vervolgens Jacob Bolt. In het tweede huis woonde tot 1914 Pieter Maring en daarna Stoffer Reiffers. Op de achtergrond de boerderij van Antuma. De straatlantaarns brandden in die tijd op petroleum en werden aangestoken en uitgedoofd door Hendrik Kuiper. Let ook op de watertrap achter de lantaarn. Vaak werd helder slootwater voor spoelen en dergelijke gebruikt.

~_ .. - ..? .- .?. .::._.-

18. Winter in Zeerijp omstreeks 1900. Links staat de boerderij van Hiepke Maring. Hij staat zelf op de weg. De boerderij is in 1906 gekocht door Popko Huizinga, die het vooreind toen grondig he eft verbouwd. Daarnaast woonde Klaas Heikema, kapper en manufacturier. Het derde huis van links was van de familie Wildeman. Vervolgens zien we cafe "Het Dude Rechthuis" van Kremer en daamaast de pastorie. Rechts zien we de boerderij van Antuma, die in 1934 werd opgevo1gd door J. Dales. Het gebouw is in 1967 afgebroken.

Groet uit Zeerijp.

19. Deze foto uit ongeveer 1915 laat Zeerijp zien zoals velen het nog wel zuIlen kennen. Links de bakkerij van Boukema. Het tweede huis links, "Tweibakstrom" geheten, heeft verschillende bewoners gehad. Toentertijd woonde er vermoedelijk Piet Nieveen, later onder anderen lange tijd Klaas Gast. Daarnaast, nog even zichtbaar, staat de boerderij van Antuma. Deze drie huizen hebben in 1967 moeten wijken voor het verkeer. Rechts op de foto staat cafe Kremer. Vanaf 1927 woonde hier Jo Dijk. Daarnaast het huis van de familie Wildeman, daarnaast dat van Klaas Heikema en ten slotte het witte huis van Popko Huizinga. Op de foto zien we ook boderijder Ebo Zaagman met zijn kar, getrokken door twee kedden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek