't Zandt in oude ansichten deel 1

't Zandt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4183-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Sehoo1feest te Zeerijp in 1903. Zo'n sehoo1feest was een eeht dorpsfeest met een optoeht, die maanden voorbereiding vroeg, De oliekoekkraam stond schuin voor de pastorie. Op de voorgrond zien we damvaarder Derk Huisman. Een keer per week, 's woensdags, onderhie1d hij met zijn schip de vraehtdienst naar Appingedam vice-versa. Links van hem staat ,,1utje" Geert Dijkhuizen en naast deze zijn neef, "dikke" Geert Dijkhuizen. Links, met strohoed, schoenmaker WIDem v.d. Wal. Rechts schuin achter hem de vrouw van Harm Reiffers. De dame in het wit reehts is Geziena Kremer.

.u '2

o o ~

21. De entree van Zeerijp vanuit de richting Loppersurn ornstreeks 1910. Rechts de boerderij van Cornelis Burerna. Ret huis naast de boerderij he eft verschillende bewoners gehad. Later rentenierde daar Cornelis Burerna. Daarnaast staat de van de veertiende eeuw daterende kerk. De vrijstaande toren is iets later gebouwd narnelijk rand 1400. Links staat het boerderijtje van Arend Dorenbos dat in 1966 werd afgebroken. Nu is daar het parkeerterrein van het dorpshuis.

Groet uit Zeerijp

22. De Mo1enweg te Zeerijp omstreeks 1912. Op de voorgrond boderijder Ebo Zaagman, staande voor zijn huis. In de andere helft van het huis woonde schoenmaker Jetzes. Hij staat rechts van Zaagman. Naast hem zien we Klaas Heikema met zijn zuster Aaltje en schuin achter hen kuiper Alsema met zijn zoontjes Jur en Jan. Op de achtergrond de uit Solwerd afkomstige korenmolen. Hij is grotendeels per schip aangevoerd en in 1865 opgebouwd. Naast de molen staat het huisie van korenschipper Willem Helder. Rechts staat cafe Olinga. Later woonde hier Tonnis Burema.

bij ''1' ZANDT.

23. 't Zandtster ops1ag op Ter Horn in het begin van deze eeuw. Het turfschip, dat voor de wal ligt is vermoedelijk van een van de 't Zandtster turfschippers Davids of Harm Bos. Op de achtergrond de Leermensster mo1en van S. Nienhuis. Deze is afgebroken in 1956. Daarnaast de Sarrieshut, Hierin huisde tot 1855 de sarrie, die belasting moest innen over de hoeveelheid gemalen graan. Dat hij niet populair was blijkt uit het volgende rijmpje:

"De bakker, de mulder en de sarrie, 't Is allemoal ain pakkelarrie". J aren geleden werd het gebouwtje gebruikt voor de samenkomsten van de baptisten. Berst geschiedde de doop in het 't Zandtstermaar, later in een doopkuip binnen het gebouw.

Hoofdweg 't Zandt

24. De hoofdweg van 't Zandt rond 1910. Rechts v66r zien we de slagerij van weduwe E. van Hoorn met haar zoons. Deze farnilie is in 1942 vrijwe1 geheel naar Duitsland gedeporteerd en met teruggekomen. Het tweede huis is van weduwe De Boer, vervolgens dat van weduwe Van Veen en dan de woning van weduwe Rengers, Links, nog juist zichtbaar, woonde rijtuigverhuurder K. Luursema en naast hem A. Medendorp. Dan komt het huis van schoenmaker-barbier J. Bulthuis. Rechts op de voorgrond staat Sam van Hoorn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek