't Zandt in oude ansichten deel 1

't Zandt in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4183-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De boerderij met molen van D.L. Mulder aan de Molenweg in 't Zandt omstreeks 1920. Links het pakhuis. De molen stond voor het vooreind van de boerderij aan het maar. Hij is gesloopt in 1923.

31. Een foto van de Hoofdweg in 't Zandt. Ze moet van v66r 1907 zijn, want op het dak van de toren liggen nog pannen en deze zijn in 1907 vervangen door leien. Links zien we het huis van commissionair en winkelier K. Tillema. Daarnaast woonde H. Jukkema, handelende in sigaren en galanterieen. Rechts staat de smederij van P. v.d. Molen en vervolgens de bakkerij van G. Bolt. Achteraan zien we de galerij van cafe Jansonius.

0
-:- :
(;
(j, ]
x; ~
"'ti -;;
-e
<::: §
~ @.
»- .~
~
]
g
<I>
s:
;;
C9
.,.,
]
0
I
!if
::J 32. De gereformeerde kerk van 't Zandt, gebouwd in 1856 met daarvoor een plantsoentje. Het blijkt dat men omstreeks 1925 nog algemeen per rijtuig naar de kerk ging. De voorgevel van de kerk is herbouwd in 1948. De pastorie is verbouwd in 1972.

33. De Hoofdweg in 't Zandt riehting Zij1dijk omstreeks 1910. We zien beha1ve het rijtuig en de hondekar ook al een gewone fiets. Rechts staan rentenierswoningen: vooraan die van Tiasse Bieuwinga, naast hem woonde P. Heeres en vervolgens nogmaals een Tjasse Bieuwinga.

ZIJLDIJK

34. Koolzaaddorsen bij Pieter Bos op 't Zandtstervoorwerk te Zijldijk omstreeks 1910. Het koolzaad werd van het veld op kleden aangedragen, en op een groot dorskleed uitgelegd. Daarna gingen de paarden met het iizeren rolblok, reehts nog juist zichtbaar, eroverheen. Het vrijgekomen zaad werd onmiddellijk met de waaier, links op de foto, gesehoond. Het zaad kwam in zakken van de korensehippers Jo Meijer, P.E. de Jong en Klaas Kalk. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van boer Pieter Bos, reehts op de foto. Bos leefde van 1844 tot 1919, en kreeg bekendheid door zijn boek "De Fivel en haar verzanding", uitgegeven door ir. Joh. van Veen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek