't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

s. De IJzerbaan te Benum omstreeks 1905, middenop speciaal voor voetgangers verhard. Rechts staat het huis van korenschipper-winkelier Bijmolt. Dan het huis van Menne Wieringa; zijn vrouw staat ervoor. Op de achtergrond, met hek, staan de kerk en de toren. Links vooraan is bakkerij-cafe Star juist niet zichtbaar. In het eerste huis links woonde landarbeider Reker, in het tweede lapkewinkelier Hajo Bos en het derde huis links was van schoenlapper Lodewijk Wezeman.

OOSTERWIJTWERD

6. De Molenhorn te Oosterwijtwerd rond 1925. Links staat de molen met het molenhuis van Offringa, voorheen van Bleeker. De molen is nog geheel intact. In 1936 is ze geelektrificeerd en zijn de wieken verwijderd. In 1959 is de molen geheel gesloopt. Vervolgens, midden op de foto, het huis van weduwe Bleeker. Dan, op de achtergrond, de boerderij van Garbrand Tiessen, later van Stephan Renken. Rechts woonde melkrijder Geert Nieboer en later Piet Wildeman. Het tweede huis van rechts was van Hendrik Vos. Op de foto staat de vrouw van landbouwer L.H. Wiersema, die hier vanaf 1893 woonde. Voordien woonde op de boerderij de zeer bekende landbouwvoorman Jan Berend Westerdijk, die enige tijd burgemeester van 't Zandt is geweest.

7. De Dorpsstraat rond 1905. Rechts op de voorgrond ligt het schoolplein, daarachter de nieuwe meesterswoning. De school is omstreeks 1935 opgeheven. Er is toen een nieuwe gebouwd bij Dieftil voor de dorpen Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd gezamenlijk. Het tweede huis rechts is van bakker-winkelier, tevens veehouder, Apol. In het linker huis op de foto woonde schoenmaker Oosting, later zijn zoon Piet, die tevens barbier was. Daarnaast woonde kuiper, tevens winkelier, Wijchman en naast zijn huis staat het huis van rentenier Job Vink.

8. Een foto, van rond 1900, van de romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. Duidelijk zijn nog de gevo1gen van de wierde-afgraving te zien. Dit gedeelte van de wierde is rond 1890 door Westerdijk afgegraven, nadat zijn boerderij was verplaatst. Het wandelpad, dat via een balkje over't Godlinzermaar naar Leermens liep, was weer in ere hersteld, zoals op de voorgrond is te zien. Rechts op de foto staat het lijkenhuisje, Daarnaast was het huis van cafehouder-verver-winkelier Alsema. Later woonden hierin Bouwman en Rikkert Maas. Tussen het huis van Aisema en de kerk is nog vaag het armhuis van de diaconie zichtbaar.

v

9. Een foto van omstreeks 1900, die de wierde-afgraving aan de zuidkant van het dorp 1aat zien. Voor afvoer van de grond was een speciaal kanaaltje gegraven en er was een klapbrug gemaakt in de weg van Oosterwijtwerd naar Jukwerd. Op de achtergrond, rechts, de oude boerderij van Tiessen, die de wierde-afgraving hier liet uitvoeren. Ret voorend van de boerderij is in 1923 vervangen door een nieuw. Op de foto staat tussen deze boerderij en de kerk de inmiddels afgebroken boerderij van Nieboer. Vlak voor de kerk, nauwelijks zichtbaar, is de winkel van Apol en links zien we een gedeelte van de schoenmakerij van Oosting.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek