't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

LEERMENS

10. Ret eentrum van Leermens in 1908, gezien vanuit de riehting Dieftil. Links staat het huis van Willem Ritsema, later woonde hier Lubbert Zandt en daarna Onne Elema. Vervolgens de school, gebouwd in 1864 en als zodanig in gebruik geweest tot 1935. Op de aehtergrond zien we de nieuwe meesterswoning. Vervolgens (het tweede huis van reehts) het cafe van cafehouder-commissionair Jan Star, gebouwd in 1626. Lange tijd was de seeretarie van de gemeente 't Zandt daarin gevestigd. Ret cafe is in 1909 gesloopt en vervangen door een nieuw. In het rechter huis woonde tot 1906 timmerman Haan en vervolgens Reint Meijer. Deze staat in het midden op de foto met zijn zoontje Jacob. Naast hem staat Bouchien Wiers en de man links, met de fiets, is postloper Werkema.

Uitgave Koning. in )ra.nuf3Cwren.

Groet u it LEER~fE~S.

Foeo $c:brikke.roa.

11. Lutjedraai omstreeks 1910. Deze brug gaf toegang tot het land over het maar en het pad naar de boerderij van Onne Elema en Eenum. Rechts op de foto staat, nog juist zichtbaar, de woning van Ko Star en zijn zuster, later van Jan Wijchel. In het tweede huis rechts, aan het kerkpad, woonde toentertijd ,,01 Grait" en later Reint Smit. In het huis links op de foto woonde jarenlang dorsmachinehouder Jan Buitenkamp. Links aan het kerkpad woonde Klaas Gast en later de weduwe Nienhuis. Links achter woonde Johannes Koning, kleermaker en barbier. "Snieder" Koning staat op de brug, links van de meisjes. Tussen de woningen van Gast en Koning stond nog (op de foto niet zichtbaar) die van Ko Dijkhuis, de pettenkoopman.

12. Ben wierde-afgraving rond 1915. Links staat de van de dertiende eeuw daterende kruiskerk. Deze is in 1957 gedeeltelijk door brand verwoest en in 1960 gerestaureerd. Rechts naast de kerk staat het huis van Gerrit Herwich, die dit gedee1te van de wierde heeft afgegraven. Hij had hier voor de afgraving een bessentuin. Het huis van Herwich is toen ook afgebroken. Rechts op de foto, nog juist zichtbaar, het huis van snieder Koning.

13. 't Holten waigje in de Leermenstermeeden, gelegen aan het Godlinzermaar bij de brug in het pad van Leermens naar Arwerd. Het bruggetje is gebouwd in 1897. Voordien werd men met een bootje overgezet. Jarenlang woonde hier Jan Kort en daarna, sinds ongeveer 1922, Jan Gast. Het was een "knip" (stille kroeg), die in het begin van deze eeuw goede jaren heeft gekend. Aan de over kant van het maar stond in die tijd de steenfabriek van Heeres met een paar woningen. De fabriek is rond 1920 afgebroken. Ook de schippers, die hier passeerden, legden vaak even aan en de boeren, die in de meeden hun vee kwamen tellen, kochten hier ook een "klokje". In de winter was het een pleisterplaats voor schaatsenrijders.

14. Ret gehucht Leermenstermo1en rond 1920. Op het mo1enhuis woonde toen Sicco Nienhuis met zijn zuster. Hij had zijn vader a1s mo1enaar opgevo1gd. Na hem kwam Kruisinga, daarna Bolhuis en in 1951 Moedt. Deze heeft in 1953 de molen gemotoriseerd, maar liet hem in 1956 afbreken. Ret mo1enhuis is in 1952 vervangen door een nieuwe woning. In het rechter huis heeft Reint Smit jarenlang gewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek