't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Schoolfeest in 1903. De school stond op de Kamp, het oudste gedeelte van Zeerijp, achter de meesterswoning en zij dateerde van 1868. Voordien werd er door de meesterkoster les gegeven in het aan de kerk gebouwde schooltje, Bij een schoolfeest werden de lokalen versierd en werd er koekjeschocola geschonken in de door een ieder meegebrachte spoelkommen. Had men genoeg, dan werden ze omgekeerd op de tafel gezet. Op de foto is van de dames de derde vanaf links A. Huizinga-Jansonius en de vierde F. HeikemaSpoelma met haar dochtertje Meikelien. De zesde vrouw is 1. Reiffers-Haan met haar dochtertje Freeke. De negende, uiterst rechts, is de vrouw van meester Medendorp.

ZEERIJP VANAF HET BURCHTTERREIN HAYKEMA.

De burch! Haykema is in de 17e eeuw bewoond door de Jonkers van Borck en is in de

eerste helft van de 18e eeuw afgebroken. .

21. De entree van Zeerijp, vanuit de riehting Loppersurn, rond 1920. Op de voorgrond de Borekshof. Hier heeft vroeger de bureht Haykerna gestaan. De oprijlaan kwarn uit op de oude Woldweg, vroeger Woltje Laan geheten. Het borgterrein is in 1935 geegaliseerd. Aehter de Borekshof stond de boerderij waar reeds zo'n honderd jaar de Burerna's woonden. In 1923 volgt Thies Burerna zijn vader, Kornelis Ype Burerna, als eigenaar op. Hij zet in 1930 een nieuw voorend voor de boerderij. Thies Burerna is in 1945, bij de bevrijding van Zeerijp, door een granaatseherf gedood. Links staat, door de bornen nauwelijks zichtbaar, het boerderijtje van Van der Veen, voordien van voerrnan Arend Doornbos. Het is in 1966 afgebroken.

'T ZANDT

22. Voor de muziek bij feestelijkheden in de gemeente 't Zandt zijn lange tijd twee korpsen beschikbaar geweest. Hier zien we de leden van de christelijke muziekvereniging "Oranje" in 1921. Aehter de dikke trom staat L. Stalman. Verder staan op de achterste rij, van links naar reehts: K. Jilderda, A. Hommes, H. Rijkens, J. Rijkens uit Loppersum (directeur), W. Smit uit Zeerijp, H. Bos uit Leermens, A. Pijper, K.J. Sikkema, H. Pijper en D.E. Wildeboer uit Zeerijp. Zittend, van links naar reehts: J. Smit uit Zeerijp, 0. Rijkens, L. Steenwiik uit Leermens, H. Mulder en J. Hoving uit Zeerijp. De leden waarbij geen woonplaats is vermeld kwamen uit 't Zandt.

Boord eg t'Z~n~t.

23. De entree vanuit oostelijke richting rond 1910. Ook de hoofdweg maakte toen nog een 1andelijke indruk. Rechts staat de woning van Sebe Luursema, rijtuigverhuurder, die hier tot 1921 woonde. Daarachter, nauwelijks zichtbaar, de villa van juffer Jet (C1everinga). Later, toen D.L. Mulder hier woonde, heette deze villa "Dema" (Door eerlijke molenaarsarbeid).

24. De hoofdweg rond 1905. De wegen waren toen nog niet geasfalteerd. Rechts woonde timmerman-winkelier P. Bos en het tweede huis is van winkelier Luurt Oosterhuis. Vervo1gens zien we het huis met de straatlantaarn van notarisklerk Tiemen Luursema. Daarachter staat de manufacturenwinkel van de weduweHelder, later van Dietje Laning. Links is nog juist het huis van de weduwe Rengers zichtbaar, later garage v.d, Molen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek