't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De hoofdweg van 't Zandt rond 1900. Links woonde notarisk1erk Tiemen Luursema, vervo1gens winkelier Luurt Oosterhuis en naast hem timmerman-winkelier P. Bos. Daarnaast was de herberg van Jansonius, later onder anderen van Bos, met een galerij, waar de rijtuigen onderdoor reden, zoals het bord "Daar rijdt men door" aangeeft. Onder de galerij, bij de voerbak voor de paarden, kwamen 's avonds ve1e dorpelingen samen. Het cafe is in 1949 afgebroken. Schuin ertegenover, rechts op de foto, stond cafe Veendijk, vanaf 1918 van Harmannus Boer. Dit cafe is in 1972 afgebrand en niet herbouwd. Rechts is de pastoriegracht en op de voorgrond staat, met bakkerskorf, Roelf Bolt.

" . 3and, (q'a,~)

26. Ret centrum van 't Zandt rond 1915. Links is de herberg van de weduwe Bulthuis. Daarvoor is op de foto een gat in de grond. Vermoedelijk is cafehouder Bos juist bezig de galerij van zijn cafe tot serre om te bouwen. Achter de herberg van Bulthuis staat de bakkerij, waar reeds meer dan een eeuw de familie Bolt woonde. Vervolgens, aan de andere kant van het pad, de srnederij van P. v.d, Molen, later van Brouwers. Rechts op de foto staat cafe Veendijk, later van R. Boer. Daarnaast woonde zadelmaker G. Kieft en vervolgens slager Levi van Room. Ret vierde huis vanaf rechts is de sigaren- en galanteriewinkel van R. Jukkema, later van R. Lampe. Daarnaast woonde commissionair-winkelier K. Tillema.

27. Een van de nevenactiviteiten die rond de 't Zandtsterkermis in begin juli werden gehouden was onder andere deze "bokjekeuring" rond 1915. Van links naar rechts zien we als zesde, zittend, Jan Klip van Kolhol, Rechts achter hem staat slachter Job van Hoorn. Op de voorgrond, met de tweede bok, Harm Brouwer. Achter de man met de derde bok staat Harmannus Boer en naast hem, met strohoed, Jannes Toxopeus van Godlinze. De man met de sigaar is Martinus Boer. De lange man met pet is Jan Lourens van Zijldijk en vervolgens zien we Piet Vegter. Onder de vlag staan Stoffer Holtke, naast hem Eltje Kiel, vervolgens Esse Visscher en Harm Kimm van Zijldijk.

uu. P. Bos. w lnkel ier.

8roete uit 't J;andt.

28. De Oosterstreek van 't Zandt rond 1905. Reehts staat het huis van rentenier Martinus Heeres, gedeeltelijk verhuurd aan Harm van Dam. De foto is reehts wat donker door een, in 1930 gekapte, kolossale lindeboom. Het tweede huis rechts is van wijnhandelaar en -fabrikant Derk Helder. Links, nauwelijks zichtbaar, een gedeelte van de kruidenierswinkel van Jantje Helder, dan de woning van commies Blauw, later onder anderen van Abraham van Hoorn. Vervolgens de woning van K. Leseman en dan die van mejuffrouw E. Gelderloos. Op de achtergrond, links, het boerderijtje van G. Schansker. Op de weg staat, als tweede van rechts, Harm van Dam met enke1e van zijn kinderen.

29. Een foto uit het begin van deze eeuw. Nogmaals de Oosterstreek, maar nu iets verderop. Rechts staat het huis van wijnhandelaar en -fabrikant Derk Helder. Dan het huis van kleermaker Knol en vervolgens dat van stoetvrouw en werkster Betje Oosting. Daarnaast staat een landarbeiderswoning, waarin onder anderen Jan Mulder heeft gewoond. Links op de achtergrond zien we de boerderij van G. Schansker en midden op de foto staat een petroleumventer met zijn hondekar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek