't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Een foto van omstreeks 1920. Links op de achtergrond is de tegenwoordige Tuinbouwweg, de verbindingsweg tussen Oosterstreek en Molenweg. Rechts staat de molen met het pakhuis van D.L. Mulder. De molen is afgebroken in 1923. Over het maar ligt een balkje voor een oud kerkpad, tevens loop pad naar de Godlinzer Oudedijk. Links op de foto staat het huis van dorsmachinist Gerard Knol. Daarvoor, nog juist zichtbaar, het huis van lapkekoopman Jac. van Dam, die tevens voorganger van de begrafenisvereniging was. In het midden staat een viertal woningwetwoningen, gebouwd rond 1918. Op de voorgrond, langs het maar, loopt het pad naar Alberdaheerd.

31. Bultdorsen in 1924 op ,,'t lutje ploatske" van Luurt Coolman op de Korendijk. Hier woonde tot 1912 Luurt Hoeksema, de stichter van het "Luitje Hoeksemafonds". Het personeel van de dorsmachine bestond uit, van links naar rechts: Klaas Bouman, Harm Weistra, Ludde Bolt, Harm Knol, Barteld Boer, Gerrit Brouwer, Hendrik Knol, Kees Schipper, Hendrik van Gennip, Jans Buiringe, Hilbrand Pastoor, Hendrik Pastoor en Pieter Pastoor. Machinist was toen Hendrik Pastoor, die later werd opgevolgd door zijn zoon Pieter.

Ho oidweg 't Zandt

32. De Hoofdweg, gezien vanuit de riehting Zijldijk, rond 1915. De weg was toen nog smal en er liep een looppad tussen de huizen links met de voortuinen. Links op de foto, nauwelijks zichtbaar, een raam van de manufaeturen- en galanteriewinkel van de weduwe Elenius, later van de gezusters Elenius. Reehts op de foto staat de rentenierswoning van juffrouw Toxopeus en daarnaast die van de familie Bieuwinga. Het derde huis vanaf reehts is de rentenierswoning van Piet Heeres. Op de aehtergrond zien we de van de dertiende eeuw daterende kerk en toren.

ZIJLDIJK

33. Feest te Zijldijk ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid in 1913. Op deze foto, genomen op het 't Zandtster Voorwerk, staan onder anderen, van reehts naar links: H. Mos, Pieter Bos, F. Nieborg, L. Dijkema, C. Wiersema, M. Bos en naast hem, op de aehtergrond, de dames H. Nieborg en A. Huizinga. Op de voorgrond staan de leden van het muziekkorps "Advendo" uit 't Zandt, opgerieht in 1888. Van reehts naar links: snieder Staal, W. Venhuis, L. Bulthuis, dirigent G. Bulthuis, P. Bos, A. Hommes en A. Dijkema. Dan, op de aehtergrond, bakker Kimm uit Zijldijk (geen muzikant) en vervolgens Van der Bunt, directeur van de melkfabriek, dan H. Gelderloos, gemeenteambtenaar Dik, J. Sehansker en W. Medendorp.

34. Een zeer oud tweegezinshuisje aan de tegenwoordige Five1weg. De Zijldijk diende rond het midden van de dertiende eeuw als zeewering. Het huisje had ten tijde van het maken van de foto, rond 1915, nog een rieten dak. Vermoedelijk zou dit juist door pannen worden vervangen, want er liggen rollen dakleer achter het huis. In het linker gedeelte heeft jaren1ang Egbert Sietsema gewoond en in het rechter gedeelte Jan Sietsema. Later woonden in het huis onder anderen Jan Smit en Jan Willemsen en ten slotte tot de afbraak in 1972, ruim dertig jaar lang, Heine Pijper. In het huis rechts op de foto woonde Hommo Huizenga.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek