't Zandt in oude ansichten deel 2

't Zandt in oude ansichten deel 2

Auteur
:   E.J. Keijer
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4339-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''t Zandt in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De Fivelweg rand 1905. Rechts was het huis van winkelier-manufacturier Jan Doornbos, later woonde hier winkelier Deddens. Het tweede huis, staande in de lengte langs de weg, was het gereformeerde gasthuis. In het rechter gedeelte woonde omstreeks die tijd Harm Dijkstra, in het midden ,,01 Roelfien" en links Job Rop. In het derde huis woonde Knooihuizen, later Hindrik Rijploeg en vervolgens Jurrien Froma. Op de achtergrond staat de hoge schuur van Hindrik Bruins. Achter het paard, op de achtergrond, is de bakkerij van Kimm nog te zien.

@roete uit

L Jc-~ENG ZfjldiJ

"-

36. Nogmaals de Five1weg omstreeks 1905. Rechts is het toegangshek tot de tirnmerwerkp1aats van Wieringa. Dan volgt het huis van commissionair Hindrik Bruins en daarnaast staat het huis van rentenier Jacob Bruins. Dan komen er een paar huisjes die nauwelijks zichtbaar zijn. In het eerste woonde Harm Mos, in het tweede Jaap Pijper en het derde was van tirnmerman Tonnis Wieringa. Op de achtergrond staat de woning van bakker-postkantoorhouder Kirnm. Links vooraan op de foto staan de witte palen van het toegangshek voor het huis van Esse Visscher. In het eerste huis links woonden de weduwen Doorn en Jonker. Daarnaast woonde Harke Pijper en in het derde huis, nauwelijks zichtbaar, Fokke Bultena en later Tonnis Wieringa. Op de weg loopt schoenmaker Waalkens.

37. Een foto van de Fivelweg omstreeks 1925. Rechts staat de nieuwe woning bij de kuiperij van Fokke Borgman, later van Bosman, gebouwd in de plaats van de oude woning aan de Kolkweg. Daarnaast staat het nu ruim honderd jaar oude cafe met doorrit van cafehouder, winkelier en manegehouder Bertus Zonderman, die hier vanaf 1920 woonde. Er was een zeer bekend hengstenstation gevestigd, dat ook reeds onder de vroegere eigenaren, Doeke Oosting en later Ploegman, grote vermaardheid genoot. In november 1973 is, door een zware storm, de kap van het cafe gewaaid, maar het gebouw is in oude toestand hersteld. Achter de schuur is het huis van barbier Brouwer nog gedeeltelijk zichtbaar.

38. De Mo1enhorn van Zij1dijk rond 1925. In het linker huis woonde aan deze kant galanteriekoopman-1andarbeider Willem Bouwman en later woonde hier Cornelis Dutmer. Het huis is omstreeks 1938 afgebroken. In het huis reehts op de foto woonden onder anderen reehts Derk Deppe en links Dina Groenendal en later Van der Naald en Piet Heun. In het huis in het midden woonden onder anderen Harmke Doornbos en Jan van Bolhuis. Op de aehtergrond zien we de in 1882 gebouwde mo1en en het mo1enhuis van molenaar G. Boersema, die hier - vanaf 1910 - woonde als opvolger van Jae. Dijkema. Reeds in 1861 wordt een Dijkema als molenaar te Zijldijk genoemd. De molen is in 1953 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek